zondag, april 06, 2008

Trots op Nederland (2)

Dat wordt ik vast niet als ik straks in het buitenland uit moet proberen te leggen waarom Nederland als enige West-Europees land de doodstraf opnieuw heeft ingevoerd.

De doodstraf heeft nog nooit iets opgelost: in Amerika worden nog steeds zware misdrijven gepleegd. Het verergerd het probleem eerder: bij het bestaan van de doodstraf zal een misdadiger eerder nog wanhopiger proberen uit handen van de politie te blijven en daarbij wapengebruik en het gijzelen van mensen niet schuwen.

Bovendien is de doodstraf in mijn ogen een nogal merkwaardige straf: met de dood eindigt iedere straf, maar ook de mogelijkheid van correctie. En dat het nog wel eens handig kan zijn dat een straf omkeerbaar is bleek de laatste jaren vaak genoeg overduidelijk. Ook in Amerika blijkt het aantal mensen dat achteraf bezien onschuldig ter dood werd gebracht aanzienlijk te zijn.

Ik zou niet graag de beambte zijn die het bericht over moet brengen "Sorry dat we Uw echtgenoot/-note, kind, ouder, vriend die injectie hebben gegeven, het blijkt dat we een kleine vergissing hebben gemaakt". Dan is een aantal jaren gevangenis, hoewel ook onplezierig en misschien blijvende schade aan iemand toebrengend, toch iets makkelijker recht te praten volgens mij.

Nu zijn er ook mensen die zich op de Bijbel beroepen als rechtvaardiging voor de doodstraf. Merkwaardig genoeg moeten die zich beroepen op het Oude Testament: het Nieuwe - dat de leer bevat van degene waaraan de christelijke kerk nota bene zijn naam ontleend - biedt daar namelijk in het geheel geen handvatten voor. Integendeel: daar is sprake van je vijanden lief hebben, daar roept Christus een steniging een halt toe en daar vraagt Christus aan het kruis aan God om degenen die hem kruisigen te vergeven want die weten niet wat ze doen - niet bepaald een tekst van een voorstander van de doodstraf - en vergeeft en passant nog een moordenaar die naast hem hangt.

Ook de teksten die m.n. Amerikanen uit het O.T. aanhalen om de doodstraf te rechtvaardigen vind ik echter niet echt sterk. Zeker wordt er gesproken over sterven van de dader van bepaalde misdrijven, echter nergens over ter dood brengen. En in het begin van het verhaal krijgen Adam en Eva ook te horen dat als ze van een bepaalde boom eten zij zeker dezelfde dag nog zullen sterven. Worden die echter ter dood gebracht? Nee, ze worden verbannen. De vraag of wij in dat licht bezien niet dezelfde gedragslijn als God moeten aanhouden wordt door christelijke voorstanders van de doodstraf in het algemeen echter niet op prijs gesteld.

Ik vat dat sterven in deze context in de Bijbel anders op: als het sterven zoals je dat ook wel bij natuurvolken zag (en misschien nog wel ziet): een doodverklaren van iemand die in de stam niet meer te handhaven is vanwege wat hij gedaan heeft. Een verbanning zodat hij voor de stam dood is, er geheel buiten komt te staan, niet meer gezien wordt. Zonder dat daar feitelijk om het leven brengen aan te pas komt.

Ik ben en blijf dus tegenstander van de doodstraf en zie geen enkele mogelijkheid dat de door de volgelingen van R.V. gewenste herinvoering ervan mij ook maar in de verste verte trots op Nederland zou kunnen maken. Eerder het tegenovergestelde.

Geen opmerkingen: