woensdag, mei 28, 2008

Leuker kunnen ze het niet maken.

Als het niet zo treurig was zou je je ondertussen anders wel doodlachen om het geblunder van de belastingdienst.

Nu is er weer iets mis gegaan bij eigen huis bezitters die via een papieren E-biljet aangifte hebben gedaan. Kennelijk is er iets "niet helemaal" (andersom mag van mij ook) goed gegaan bij het inlezen van de formulieren.

Met tot gevolg dat sommige eigen huis bezitters zich een ongeluk schrikken als ze de aanslag ontvangen terwijl anderen spontaan de neiging zullen krijgen een feestje te gaan houden.

De belastingbetaler hoeft volgens de belastingdienst niets te doen: de belastingdienst zal zelf binnen enkele weken de zaak corrigeren.

Ondanks deze toezegging raad ik mensen die hiermee te maken hebben aan om als tegen het einde van de bezwaartermijn nog geen correctie is ontvangen tóch een bezwaarschrift in te dienen. Als de correctie toch niet automatisch komt en de bezwaartermijn is verstreken kan dat namelijk voor extra problemen zorgen bij het oplossen van een en ander. Het tijdig indienen van een bezwaarschrift, eventueel met de toevoeging dat bekend is dat het probleem volgens mededelingen van de belastingdienst automatisch opgelost zal worden en dat het bezwaarschrift om formele redenen wordt ingediend, zorgt voor een sterkere positie bij een eventueel vervolg als die automatische correctie ook weer fout gaat.

Geen opmerkingen: