donderdag, augustus 14, 2008

BTW. Omhoog of niet?

Dat is een vraag waar het kabinet momenteel behoorlijk mee aan het worstelen is. Het kabinet wil, mede gezien de weerstand die inmiddels van allerlei kanten tegen die verhoging blijkt te bestaan, liever van die verhoging af. Maar ook zien de meeste ministers de afschaffing van de WW-premie die hiermee gefinanciert moest worden liever wel doorgaan. Alleen PvdA, die volgens mij die afschaffing juist als muziek in de oren zou moeten klinken, ziet het niet door laten gaan van deze afschaffing nu juist als dé manier om van die BTW verhoging af te komen en ziet geen andere manieren om dit te financieren.

Die afschaffing kost 1,9 miljard. Bovendien heeft Bos nog 500 miljoen nodig voor andere zaken zoals de extra kosten van de kinderopvang van 300 miljoen en zoekt hij nog naar middelen om iets te doen voor de ouderen en mensen met een minimuminkomen die er volgend jaar 1% op achteruit dreigen te gaan.

Ingewijden zien weinig mogelijkheden om tot een oplossing te komen volgens het artikel in het AD. Dat staat dan weer haaks op een ander aan ingewijden ontleend bericht in BN/de Stem waarin becijferd wordt dat er juist ruimschoots voldoende middelen voorhanden zijn voor Bos om het een te laten en het ander toch te doen.

Door de goede ontwikkeling van de economie in 2006 en 2007 is er nog steeds sprake van aanzienlijke meevallers in de belastingopbrengsten. De hoge olieprijzen zorgen daarnaast nog steeds voor extra meevallers bij de aardgasbaten terwijl de hogere energieprijzen een fors bedrag aan extra BTW binnenbrengen (de accijns mag dan een vast bedrag per liter zijn, dat geldt geenszins voor de BTW: dat is gewoon een percentage van de verkoopprijs).

Volgens mij moet je dan ook nog kijken naar de inflatie voorzover die andere zaken dan energie duurder maakt: ook die zorgt voor hogere prijzen en dus voor hogere BTW opbrengsten.

Minister Bos heeft dus niet te klagen en zit er warmer bij dan in tijden het geval is geweest. De ingewijden van BN/de Stem berekenden namelijk dat hij volgend jaar op minstens 3,5 miljard aan meevallers kan rekenen - en daar zijn dan enkele miljarden aan tegenvallers al vanaf.

Ruim voldoende dus om het gat dat door het schrappen van de BTW-verhoging zou ontstaan ruimschoots te vullen met nog een flinke berg er bovenop.

Maar nee, ondanks pijnlijke effecten voor koopkracht en werkgelegenheid houdt men vast aan het principe dat tegenvallers binnen het budget gecompenseerd moeten worden en dat meevallers niet zo maar gebruikt mogen worden voor lastenverlichting en dergelijke.

Bij een teruglopende economie volgens mij toch niet de slimste manier van denken.

Geen opmerkingen: