donderdag, november 20, 2008

Lekker bezig....

....zijn ze in Den Haag.

Inmiddels heb ik wat meer informatie over de nieuwe regeling voor de buitengewone uitgaven. En over de compensaties die voor het grotendeels wegvallen daarvan verzonnen zijn.

Die compensaties compenseren nog niet de helft van wat ik aan teruggave op grond van de aftrekpost verlies. Voorzover ik het nu in kan schatten (de categorie waarin je ingedeeld wordt en die de hoogte van een van de tegemoetkomingen bepaald is nog niet vast te stellen aangezien de criteria voor die indeling nog niet bekend zijn, ik ben voor mijzelf vooralsnog uitgegaan van categorie "middel") gaat deze manier om te voorkomen dat mensen waarvoor de regeling niet bedoeld was er gebruik van kunnen maken mij netto minimaal € 750 per jaar kosten.

Het grootste deel daarvan komt voor rekening van het niet meer aftrekbaar zijn van de eigen bijdrage voor AWBZ en WMO voorzieningen. Nu roept men wel heel enthousiast dat die eigen bijdragen ook iets naar beneden zullen gaan, maar veel zoden zal dat niet aan de dijk zetten. Door het wegvallen van die aftrekposten wordt namelijk het belastbaar inkomen hoger en de hoogte van die eigen bijdrage wordt nu net aan de hand daarvan bepaald. Je gaat dus, soms fors, meer betalen en daar krijg je door de verlaging "iets" van terug.

Dat schiet dus niet echt op. Ik ben dan ook zeer benieuwd of er uiteindelijk nog echt iets gaat gebeuren om dit soort effecten te beperken. Mijn vertrouwen daarop is echter op grond van ervaringen in de afgelopen jaren minimaal.

Geen opmerkingen: