donderdag, november 27, 2008

Vlaktaks.

Komt er een instituut van het CDA met een voorstel voor een vlaktaks en wie gaat er dwars liggen? Het opperhoofd van diezelfde partij en van Nederland. Als hij voor dat dwarsliggen nu nog zinnige argumenten gebruikte (die zijn er genoeg) kon ik daar nog begrip voor hebben. Maar nee, JPB moet zonodig een kulargument erbij halen. : "Als we dat doen tasten we de hypotheekrenteaftrek aan en we hadden beloofd dat niet te doen".

Ten eerste tast een vlaktaks de aftrek niet aan, hooguit de hoogte van de teruggave. Hij zou dus die belofte niet breken maar toch iets bereiken dat velen wensen. Namelijk dat niet langer grootverdieners een groter deel van hun hypotheekrente terugkrijgen dan mensen die weinig verdienen. (en voordat nu weer iemand gaat roepen dat die grootverdieners toch ook meer belasting betalen: de hypotheekrenteaftrek is niet ingevoerd om de belasting te matigen maar als stimuleringsmaatregel voor eigen woningbezit, waarom grootverdieners extra gestimuleerd moesten worden is altijd al een raadsel geweest). Wat het nog merkwaardiger maakt is dat een aantal decennia geleden het toen geldende maximum belastingtarief van 72 naar 52 % verlaagd is en dat er toen niemand over die hypotheekrente aftrek / teruggave begon. Ook andere, weliswaar kleine, wijzigingen in de belastingtarieven zijn nooit aanleiding geweest om de hypotheekrenteaftrek erbij te slepen.

Of eigenlijk toch niet zo merkwaardig: de door degenen die in de hoogste tariefgroep vielen te betalen belasting daalde door de tariefverlaging minstens zo hard en vaak zelf een stuk harder dan hun teruggave zodat ze er behoorlijk aan over hielden. En dat is als nu een vlaktaks van 37% wordt ingevoerd weer het geval. Degenen die de rekening betalen zijn de lage en middeninkomens.

Tot € 17.579 stijgt het tarief van inkomstenbelasting en premieheffing namelijk met 3,4%. Daarboven daalt het in de tweede schijf met 4,85% wat betekend dat pas bij een inkomen van € 29.902 het nadeel uit de eerste schijf is ingelopen. Iedereen die minder dan dat bedrag verdiend gaat er op achteruit. Voor tweeverdieners met beiden een laag inkomen kan dat zelf dubbel zo hard aantellen. Tot maximaal
€ 1.195 als beiden € 17.579 zouden verdienen.

Dat geldt ook voor degene met aftrekposten wiens inkomen ligt tussen € 17.579 voor aftrekposten en € 29.902 na aftrekposten. Degenen met aftrekposten en een inkomen beneden € 17.579 zien hun teruggave juist toenemen omdat voor hen het tarief met 3,4% stijgt(hun nadeel van het hogere tarief wordt daardoor overigens hooguit getemperd maar verdwijnt niet). Ook degenen boven € 29.902 na aftrekposten zijn goed af: die zien weliswaar hun teruggave dalen, maar de verschuldigde belasting daalt harder (en naar mate men meer boven deze grens komt: veel harder).

Degenen die met hun inkomen tussen deze twee grenzen zitten zijn echter dubbel de pineut: niet alleen zien die de verschuldigde belasting stijgen door het hogere tarief in de eerste schijf maar bovendien zien die hun teruggave dalen doordat het tarief dat in de tweede schijf 41,85% was daalt naar 37%.

Deze extra belasting voor lage en midden inkomens lijkt mij een argument dat een stuk meer valide is dan het flutverhaal waarmee JPB aan komt draven.

Geen opmerkingen: