maandag, december 15, 2008

Bezopen.

Vandaag kwam het bericht in het nieuws dat jongeren vaker met teveel drank op worden betrap in het verkeer dan oudere bestuurders. Bij controles blijkt 5,2% van de jongeren teveel gedronken te hebben tegen 3,2% van de overige bestuurders.

Triest genoeg, dat alcohol de rijvaardigheid beïnvloedt en dat ook in geringe hoeveelheden al doet mag zolangzamerhand toch wel als bekend verondersteld worden.

De NOS verbindt aan die cijfers echter een nogal voorbarige conclusie: "Jongeren stappen vaker met drank op achter het stuur dan ouderen". Dat kan uit deze cijfers echter in het geheel niet geconstateerd worden. Voor jongeren geldt immers een grens van 0,2 promille terwijl voor de overigen 0,5 promille geldt. Bij de ouderen tellen dus degenen met 0,2 tot 0,5 promille niet mee en dat kan best nog een aanzienlijk percentage van die ouderen betreffen. Bij geen van allen tellen bovendien degenen mee die tot 0,2 promille halen. Als die mensen ook meegeteld worden - en dat zou als je stelt "met drank op" in plaats van "met te veel drank op" zeker moeten - kan het natuurlijk zo zijn dat de jongeren nog steeds verliezen en een hoger percentage drankrijders opleveren. Dat hoeft echter geenszins.

Een nogal bezopen conclusie van de NOS dus. Misschien moet voor tekstschrijvers ook maar eens een maximum promillage worden vastgesteld?

Geen opmerkingen: