vrijdag, december 19, 2008

Wegwijs.

De wijk waar ik woon wordt de laatste jaren ingrijpend aangepakt. Sloop, nieuwbouw, bebouwen van binnenterreinen en vervanging van riolering zorgen geregeld voor wegafsluitingen in de wijk.

In haar wijsheid heeft de gemeente daarom enige tijd geleden besloten dat er borden moesten komen die aangaven welke straten afgesloten zijn. Prima idee natuurlijk, alleen laat de uitvoering het een en ander te wensen over.

In eerste instantie waren maar bij een paar straten de namen aangegeven, maar inmiddels is dat aangepast en staan vrijwel alle straat namen keurig op de borden. Maar om nu te zeggen dat het daar veel beter van geworden is?

In de eerste plaats is de hoeveelheid informatie op de borden dermate groot dat het ten ene male onmogelijk is om die in het voorbijrijden, of zelfs in het voorbij lopen, op te nemen. Bovendien is de kleur rood die gekozen is om de afgesloten straten te markeren bij daglicht nog wel redelijk te onderscheiden, maar 's avonds en 's nachts wordt dat toch echt een stuk lastiger.

Dan staan er ook nog eens twee borden vlak achter elkaar: vanuit de richting waarvandaan ik meestal op de wijk aankom is dat eerst een bord met het noord-oostelijke deel van de wijk. Terwijl je op dat punt op het zuidelijke deel van de wijk aanrijdt. Het bord met de situatie in dat deel van de wijk staat echter 15 meter verderop en wordt dus in eerste instantie door het op dat punt niet echt van belang zijnde bord aan het oog onttrokken. De tekeningen op de beide borden sluiten ook al niet op elkaar aan wat het niet bepaald overzichtelijker maakt.

Heb je dan eenmaal het juiste bord voor je dan blijkt na enige studie dat men heel slim meende de zijn door de borden met het noorden boven te monteren. Je komt hier echter uit het westen zodat de situatie op het bord niet overeenkomt met de situatie in de rijrichting.

Om het nog onoverzichtelijker te maken begint het plaatje op een punt dat nog niet bereikt is: voor je daar komt is er eerst nog een belangrijke kruising die helemaal niet op de tekening staat.

Het had niets aan de hoeveelheid informatie veranderd en het zou dus nog steeds moeilijk zijn gebleven om de informatie te overzien in de korte tijd die je daar voor hebt, maar volgens mij was het toch handiger geweest het bord met het oosten boven te monteren, de nog te kruisen weg aan te geven en even een "hier bent U" pijltje op te nemen.

Maar kennelijk ging het de gemeente vooral om het gebaar, om het kunnen zeggen "we hebben onze best gedaan" en niet om het echt scheppen van duidellijkheid.

Geen opmerkingen: