maandag, februari 02, 2009

Ja, nee, misschien of toch maar half?

Tijdens het gesprek met de minister-president afgelopen vrijdag was JPB nog stellig van mening dat vragen naar een parlementaire enquête over Irak niet hoefden te worden beantwoord omdat in het regeerakkoord nu eenmaal afgesproken was dat zo'n enquête er niet zou komen.

Al het nieuwe stof dat de afgelopen week werd opgeworpen (of was het toch dat rookgordijn van JPB dat een helder beeld onmogelijk maakte?) kon hem niet overtuigen. Tot een dag of twee later: toen maakte deze zelfde JPB plotseling met veel bombarie bekend dat er toch een onderzoek kwam.

Niet een enquête, maar een onafhankelijk onderzoek van een nog te benoemen commissie van wijze heren. De vraag waarom dan niet toch de al jaren door diverse partijen verlangde enquête bleef onbeantwoord. Ik kan mij echter niet voorstellen dat die afspraak in het regeerakkoord nu nog steeds gehandhaafd moest worden: de PvdA had nota bene al veel eerder te kennen gegeven geen enkele moeite te zullen hebben met een op dit punt bijdraaiend CDA.

De enige andere reden die ik dan nog kan bedenken is dat bij zo'n enquête vragen onder ede moeten worden bantwoord en bij een onderzoek niet. Wat dus direct al vraagtekens plaatst bij de uiteindelijke waarde van zo'n onderzoek: men kan er immers met een gerust hart wederom op los liegen.

Maar ik ben natuurlijk veel te pessimistisch. Zoiets doet onze regering niet.

Toch?

Geen opmerkingen: