donderdag, april 08, 2010

Trots op Nederland.

Dat wordt je wel als je zo'n verkiezingsprogramma leest. Want lef is iets waar je trots op mag zijn. En je moet wel lef hebben om zoiets te brengen. Een vlaktaks van 25% voor iedereen, toch een besparing van tussen de 8,45 en 27% op de af te dragen belasting.

Alleen krijg ik vervolgens de neiging om te vragen "waar haalt ze de gore lef vandaan?"

Het klinkt allemaal namelijk wat fraaier dan het in de praktijk is. Waar haalt ze namelijk het geld vandaan (bij een invoering, gespreid over 4 jaar, na vier jaar een bedrag van 50,5 miljard per jaar)? Ook dat staat na enig doorbladeren in het programma: vooral door het afschaffen van de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de (inkomensafhankelijke) combinatiekorting. O.K. ze voert ter compensatie voor degenen die nu weinig of geen belasting betalen een belastingvrije voet in van 3.000 euro, maar helpt dat echt?

Niet dus: het wordt pas interessant bij hogere inkomens, modaal en lager fietst er gewoon met een rotgang op achteruit. En dan worden de zwaksten ook nog eens getroffen door het bevriezen van alle uitkeringen met uitzondering van de AOW. Dat gaat lekker.

En wat dan te denken van haar plannen voor de zorg: "Zorgconsumenten moeten in aanraking komen met de prijs van zorg, zonder deze voorwaarde kan van marktwerking geen sprake zijn. Alleen door transparante prijsprikkels zijn consumenten en aanbieders in staat om kwalitatief goede zorg tegen gunstige prijzen aan te bieden."
Die verlangde transparantie doet mij het ergste vrezen voor het voortbestaan van de zorgtoeslag en kon wel eens wijzen op een streven naar een geheel nominale premie (zonder op het inkomen in te houden inkomensafhankelijk deel) die dan per persoon wel eens een paar honderd euro per maand hoger uit zou kunnen vallen dan de huidige nominale premie van om en nabij de 100 euro (excl. aanvullende verzekeringen) per maand. Ook daar zullen vooral de lagere inkomens de dupe zijn. Tevens voorzie ik onder het bewind van TON een onplezierige toename van het aantal te betalen eigen bijdrages om toch vooral maar voor flink wat financiële/prijsprikkels te zorgen.

Je gelooft het niet? Een paar rekenvoorbeelden dan.

Stel een gezin, 2 kinderen, inkomen op minimum niveau € 18.000. Dat betaald nu 6021 euro min algemene heffingskorting 1987, min algemene heffingskorting niet verdienende partner 1722, min arbeidskorting 1222. Uiteindelijk dus € 1.090 belasting.
Volgens het plan van TON wordt dat 25% van 18000 min 3000 belastingvrije voet = € 3.750, Niet echt wat je noemt er op vooruit gaan.

Ander voorbeeld dan: zelfde gezin, de een 20.000, de ander 10.000 inkomen.
Nu levert dat aan te betalen belasting op 6841 + 3345 = 10.286 min 2x algemene heffingskorting 1987 = 3974, min inkomensafhankelijke combinatiekorting voor de minstverdiener 977,min arbeidskorting 1460 + 272 = 1732. uiteindelijk dus € 3.603 belasting.
In het voorstel van TON wordt dat 25 % van 20.000-3000 + 25% van 10.000 - 3000 = € 6.000. Ook niet echt een besparing dus.

O.K. nog eentje dan: zelfde gezin, 1 inkomen van circa 2x modaal = € 65.000
Nu betaalt dit gezin 26.797 min algemene heffingskorting 1987, min heffingskorting niet verdienende partner 1722, min arbeidskorting 1219 (lager door aftopping/korting bij inkomen boven 43.385). Uiteindelijk dus € 21.869.
Onder de regeling die TON voor ogen heeft wordt dit 25% van 65000 - 3000 = € 15.500.

Dus wie wordt hier nu beter van? Niet ik en niet de mensen in Nederland die het toch al moeilijk hebben. We moeten in de bestrijding van de crisis en de gevolgen daarvan ongetwijfeld solidair zijn maar moet dat dan solidair met de hogere inkomens zijn?

Volgens TON kennelijk wel.

Ik ga koffie drinken, hopelijk helpt dat om de gore smaak uit mijn mond te spoelen.

Geen opmerkingen: