vrijdag, december 23, 2011

Help, er zit verschil in zorgpremies.

Dat lijkt de VVD te denken. Die wil tenminste een onderzoek naar de lage premies van een aantal zorgverzekeraars. En dat is kennelijk niet de bedoeling, want: "Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Iedereen betaalt evenveel premie: jong en oud, rijk en arm.”

Nu schijnen er af en toe inderdaad wel erg grote verschillen te zijn. Maar dat het nu juist de VVD is die daar over moord en brand begint te roepen verbaasd mij nogal.

Dat was toch altijd de partij van de privatisering, de vrije marktwerking; zodat er geconcurreerd zou gaan worden en we allemaal goedkoper uit zouden zijn. Allemaal hetzelfde betalen is volgens mijook al niet echt iets dat tot op heden in hun denkwereld paste. En zaken als eigen bijdragen, forse verhogingen van het eigen risico e.d. waar de VVD toch een stevig handje aan meehelpt passen volgens mij niet echt in een solidair systeem en evenmin bij "iedereen betaalt evenveel".

Geconcurreerd moest er echter wel worden. Op zaken als kwaliteit, dienstverlening maar vooral toch OP PRIJS.

Nu dat kennelijk boven verwachting lukt is het alweer niet goed.

Maar misschien moet ik de oorzaak zoeken in het soort mensen waar de betrokken verzekeraars zich op richten? Hoger opgeleiden en studenten. Zouden VVD-ers daar misschien niet onder vallen?

Geen opmerkingen: