donderdag, december 22, 2011

Stimulans?

Het CDA wil het aflossen van de eigen woningschuld stimuleren. Hoe meer een huizenbezitter aflost hoe groter het belastingvoordeel. En wat stelt men dan voor?: "Wie zijn hypotheek geheel heeft afgelost krijgt geen eigenwoningforfait meer".

Over een nietszeggend gebaar gesproken: weliswaar moet je als je geen hypotheekschuld meer hebt (of een lage schuld) het eigenwoningforfait momenteel aangeven, maar vervolgens is er de "aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld". Daardoor kan het uiteindelijk resultaat van de bijtelling van het eigenwoningforfait nooit meer zijn dan de aftrekpost eigen woning en komt hij dus als je geen schuld meer hebt ook nu al op nulkommanogniks uit.

Wel wordt de wet Hillen (die over die aftrek bij geen of geringe eigen woningschuld gaat) momenteel geëvalueerd en was er sprake van deze af te schaffen.

Maar dat hele voorstel van het CDA betekend dus niets meer dan het toch voortzetten van een al bestaande regeling en levert dus geen cent op, voorkomt hooguit een nadeel dat zou ontstaan bij afschaffing van de bestaande regeling.

Nou daar zal vast een enorme stimulans van uit gaan!

P.S.: de oppositie heeft verheugd gereageerd op het CDA voorstel. Waardoor ik me afvraag of ze zich nu verheugen omdat het CDA mensen blij maakt met een dode mus en daarmee (in ieder geval in mijn ogen) zichzelf redelijk belachelijk maakt, of omdat ze het zelf ook niet snappen??

Geen opmerkingen: