dinsdag, april 24, 2012

Idee? -2-

Mijn tweede idee gaat nog een stuk verder dan het eerste. We zouden internationaal van een hoop gezeur (door o.m. Wereldbank/IMF/Brussel) af zijn en ook nationaal een hoop discussie kunnen beëindigen door de hypotheekrente aftrek helemaal te laten verdwijnen. Een gefaseerde afbouw lijkt daarvoor de aangewezen weg. Ik zeg met nadruk lijkt: er is ook een andere manier.

Gooi de eigen woning per direct in Box 3. Om ook de regeling "vermindering wegens geen of geringe eigen woningschuld" mee te verhuizen en tegelijkertijd mensen met een bescheiden woning en/of een kleinere hypotheek te ontzien zou daarbij tegelijkertijd in Box 3 een nieuwe vrijstelling ingevoerd moeten worden. Die zou moeten bestaan uit het bedrag van de overwaarde (WOZ-waarde hoger dan de eigenwoningschuld) met echter als maximum de door mij bij het eerste idee al gebruikte WOZ-waarde van een gemiddelde (of van een basis standaard) woning.

Hierdoor krijgen mensen met een bescheiden woning  en mensen met een beperkte (of geen) hypotheek niet direct met belastingheffing over dat bezit te maken (vergelijk het met de vrijstelling in Box 3 van redelijk basale bezittingen als auto en woninginrichting).

Blijft het punt dat de teruggave op basis van de betaalde hypotheekrente verdwijnt. Dat in een klap doorvoeren zou behoorlijk heftige effecten hebben. Het is echter eenvoudig te compenseren door de invoering van een extra heffingskorting van 1,848% van de eigen woningschuld(hierbij is rekening gehouden met de vermindering van de aftrekpost door het eigenwoningforfait). Daarmee zou, uitgaande van een hypotheekrente van 5%, iedereen met een 100% hypotheek en in de 42% belastingschijf in eerste instantie volledig gecompenseerd worden.  Mensen die in de 33%  schijf vallen worden zelfs iets overgecompenseerd (dat zullen er echter niet veel zijn: bij een dergelijk inkomen zullen weinigen zich een woning kunnen permitteren, waarschijnlijk gaat het vooral om wat tweeverdieners met beiden een laag inkomen), mensen die in de 52% schijf vallen worden iets ondergecompenseerd. Wat mij betreft geen probleem: ik heb nooit zo best begrepen waarom de een met dezelfde hypotheeklasten meer terug moest krijgen van de belastingdienst dan een ander.

Blijft nog één probleem: degenen met een overwaarde in de woning. Naarmate er een hogere overwaarde is gaat in het huidige systeem namelijk het eigenwoningforfait harder drukken en krijg je in verhouding een steeds kleiner deel van de hypotheekrente terug. Bij overwaarde zou dus ook overgecompenseerd worden en naarmate het deel overwaarde groter wordt wordt ook dit effect steeds groter.

Dit is echter ook redelijk eenvoudig op te lossen door de heffingskorting eigenwoningschuld weer te verminderen met 0,252% van de overwaarde

Vervolgens kan het een en ander geleidelijk geheel afgeschaft worden door de heffingskorting eigen woningschuld jaarlijks te verlagen (b.v. met 0,12% om in 15 jaar op nul uit te komen).

Aanvulling: het bovenstaande gaat alleen op bij een hypotheekrente van 5% (de exacte percentages zijn dan  1,848 % en 0,252 %, dat tweede percentage blijft altijd gelijk, het eerste zou echter bij andere rentepercentages anders moeten zijn om -bij 42%- gelijk met het huidige systeem uit te komen). Dat stelde me niet helemaal tevreden dus ben ik even verder gaan rekenen. Ik heb inmiddels een formule waarmee bij ieder rentepercentage in het 1e jaar (dus voor er met afbouwen wordt begonnen) exact het juiste resultaat wordt bereikt (voor iemand die in de 42% schijf valt, voor 33% blijft er een voordeel, voor 52% een nadeel) en die bovendien in een niet te ingewikkeld rekenschema voor het bepalen van die heffingskorting kan worden vervat.Zelfs een eigenwoningschuld die uit meerdere delen bestaat met verschillende rentepercentages kan hierin simpel (zeker in een computer rekenschema) worden verwerkt.

12 opmerkingen:

Hanny zei

Deze hogere abracadabra laat ik graag over aan mijn echtgenoot.

Ximaar zei

Punt is dat je eerst een soort einddoel moet bedenken en dat doel moet je afstemmen met de buurlanden en EU. Het heeft geen nut een eigen wiel uit te vinden waardoor mensen in België gaan wonen en in Nederland gaan werken of v.v. Hypotheekrenteaftrek is daarbij een goed middel, in de buurlanden is dat totaal anders geregeld en we lopen daarbij flink uit de pas. Dus nagaan hoe de buren het aanpakken is niet fout. Als je het niet doet kan het zo zijn dat wij het afschaffen en de Duiters het juist weer in gaan voeren. Als dat einddoel bekend is, dan moet je er naartoe werken. Want idd in 1x aanpassen is vragen om moeilijkheden.

Idem voor AOW, Pensioen, Inkomstenbelasting, WOZ, omzetbelasting, wegenbelasting, openbaar vervoer, milieubelasting en ziektekosten. Nederland is nu eenmaal geen eiland en binnen de EU zouden we van elkaar moeten kunnen leren.

Ik ben daarbij voor een belasting op mileu-effecten en stilstaand geld (vermogensbelasting) en niet op arbeid of eerste levensbehoeften.

Frans54 zei

@Ximaar: gezien de internationale kritiek op de typisch Nederlandse hypotheekrenteaftrek lijkt het me niet waarschijnlijk dat b.v. Duitsland het juist in zou gaan voeren. Maar inderdaad is enige aansluiting bij wat in omliggende landen gebruikelijk is wel zo handig om uitwijkgedrag naar de gunstigste locatie te beperken. Die situatie in omliggende landen ken ik echter niet. Ik draag dus gewoon maar wat mogelijkheden aan en laat het graag aan de op dat gebied meer deskundigen over om de mogelijkheden van zo'n afstemming bij mijn verschillende ideeën te beoordelen.

annespike.nl zei

pfoei Franz... Deze is wel zwaar...
Ik denk dat mijn hoofd er op deze avond niet naar staat!

Frans54 zei

@Hanny, Annespike: het is inderdaad een behoorlijk pittig stukje. Ik had dan ook van te voren al het vermoeden dat het voor lezers die niet zoals ik een boekhoudkundige (of anderszins cijfermatige) achtergrond hebben of op zijn minst een meer dan gemiddelde interesse daarvoor wel eens te veel van het goede zou kunnen zijn.

Ik wilde deze ideeën echter ook niet gewoon weer in mijn denkraam en de vergetelheid terug laten zinken en had gehoopt dat een aantal lezers met wel een dergelijke achtergrond of interesse toch nog voor een aantrekkelijke discussie hierover zouden zorgen.

Anoniem zei

Ik ben niet zo goed in cijfers en wat je schrijft klinkt leest pittig. Maar is wel goede manier en geen botte actie waardoor mensen gelijk in problemen komen. Zulke acties doen ze nu wel.

Hoop dat huren bijtrekken ook over wat jaren uitgesmeert gaat worden.

Ctje

Anoniem zei

Pff je hebt het aardig goed doordacht zo te lezen, vat het niet helemaal moet ik eerlijk zeggen. Maar dat er iets veranderen moet ben ik wel met je eens en hier is dus inderdaad wel wat te halen.

Anoniem zei

He het is me gelukt om toch met mijn eigen naam een reactie te geven ;) Zo zie je maar gewoon blijven proberen dan lukt het wel een keer.

Anoniem zei

Van RadaR:
Wat me zo aan je bevalt is, dat je dit soort ideeën tot op de punt en de komma uitwerkt. Complimenten daarvoor.
Ik zou volstaan met "hypotheekrenteaftrek aanpakken" en vervolgens wachten op wat er voor idee in Den Haag uit de bus komt. Om er daarna op te gaan kauwen.
Mijn advies is: stuur het in naar een politieke partij!

Frans54 zei

@Radar: is gisteren gebeurd. Overigens staat hier eigenlijk maar een deel van wat er door mijn hoofd is gegaan: dit zou ook effecten hebben op een flink aantal andere regelingen e.d. Bijvoorbeeld hoger belastbaar inkomen en daardoor minder zorgtoeslag. Die haken en ogen heb ik volgens mij voor mijzelf aardig op een rijtje, met meestal een oplossing om het effect te corrigeren, maar als ik dat allemaal ook hier in had opgenomen was het voor de meeste lezers hier helemaal een onnavolgbare cijferbrei geworden.

Anoniem zei

vind het knap, kan ik ook op jou stemmen met de verkiezingen :)

ctje

Frans54 zei

@ctje: ik sta niet op de lijst, maar aangezien weer weer gewoon met een rood potlood op papier moeten stemmen zou je natuurlijk kunnen proberen zelf Frans54 er bij te zetten.

Ik ben alleen bang dat ze dan flauw gaan doen en het biljet ongeldig verklaren :-(