dinsdag, september 20, 2005

eBay verwijderd nier!

O.K. niet de nier zelf. Maar een advertentie van een 54 jarige Amerikaan die het orgaan te koop aanbood om geld te verdienen voor zijn familie. Er was binnen vierentwintig uur al $ 800.000 geboden (ca. € 675.000). In 1999 werd al eens $ 5,7 miljoen geboden voor een nier voor eBay de advertentie verwijderde.

Door dit bericht moest ik ineens weer denken aan de documentaire over orgaanhandel van een paar weken terug. Daarin vertelde een Deen trots hoe hij de wachtlijst en veel onplezierige behandelingen omzeild had door een nier te kopen in een arm land. Dat had hem veel geld gekost vertelde hij maar over het resultaat was hij heel tevreden. En hij had de donor toch maar mooi een beter leven gegeven.

Dat hij de wachtlijst en de behandleing tijdens de wachttijd omzeild had klopt. Maar uit de documentaire bleek overduidelijk dat het de armsten uit de samenleving waren die geronseld werden als donors. Bovendien ontvingen zij meestal onvoldoende nazorg, konden ze het zich niet permitteren om rust te houden tot ze voldoende genezen waren en was het geld meestal al snel op aan al bestaande schulden. Waarna ze achterbleven met een mindere gezondheid en een goede kans liepen binnen de kortste keren in een nog zwaardere situatie te zitten als voor de "rijkelijke beloning" voor het opofferen van hun nier.

Want de donor krijgt maar een bedrag variërend tussen 2 en 5 duizend dollar voor zijn offer. Als ik dan dit soort bedragen hoor vind ik dat ineens nog zieker dan ik het al vond. Ik ben het gewoon principieel oneens met dit soort handel, met zorg voor wie het betalen kan in het algemeen trouwens, maar als dit niet te keren is zorg er dan tenminste voor dat de donor een bedrag krijgt waarmee hij zich geen zorgen hoeft te maken over zijn toekomst. Bijvoorbeeld in de vorm van een maandelijkse of jaarlijkse toelage. Dat maakt dit soort praktijken niet aanvaardbaar, maar de gevolgen in ieder geval iets minder onacceptabel. En de bereidheid om veel meer te betalen is kennelijk toch wel aanwezig.

Nog beter zou ik het vinden dit soort acties ook in het land van herkomst van de ontvanger van het orgaan strafbaar te stellen (valt het niet onder toebrengen van zwaar lichamelijk letsel trouwens?) zodat het kopen van organen een stuk minder aantrekkelijk wordt. Dat je een nieuwe nier (of ander orgaan) hebt ontvangen is tenslotte voor je doktoren niet te verbergen dus is het een kwestie van een meldingsplicht (zoals deze ook voor schotwonden geldt in de meeste landen) en een zware straf hierop om dit soort praktijken in te dammen. Het probleem daarbij zou dan alleen nog kunnen zijn het bewijzen dat de vrijwilligheid bij de donor door diens persoonlijke omstandigheden ver te zoeken was.

Geen opmerkingen: