woensdag, september 21, 2005

ZOT! (ZOrgToeslag)

Vandaag hielp ik iemand even met het invullen van het formulier. Daarbij liep ik tegen een volgend in mijn ogen krankzinnig effect aan van de regeling zoals die nu is (volgens de, nog steeds voorlopige, cijfers uit de toelichting).

Het betrof een alleenstaande moeder met een inkomen kleiner dan € 17.500 met een studerende dochter van 18 jaar zonder inkomsten. Kinderen tellen niet als toeslagpartner. Beiden moeten zich dus zelf verzekeren en ontvangen ieder hun eigen zorgtoeslag voor alleenstaanden. Dat betekend dat beiden de maximale toeslag van € 387,-- krijgen, samen dus € 774,--.

Maar nu het idiote: als het niet de dochter was geweest maar een zuster, vriend, vriendin of wat dan ook zonder inkomen was die wél toeslagpartner geweest. En dan was er een zorgtoeslag uitgerold van € 1.125,--.

Volgens mij volkomen vergelijkbare situaties: 2 personen waarvan 1 zonder en 1 met een minimaal inkomen die samen op één adres wonen. Toch levert dat in het tweede geval € 351,-- meer op aan zorgtoeslag.

Van den zotte!!!

Geen opmerkingen: