dinsdag, september 20, 2005

Troon rede?

Leden van de Staten Generaal, geachte genodigden en andere aanwezigen. Het afgelopen jaar zijn weer grote groepen van de bevolking er op achteruit gegaan. Sommigen slechts in koopkracht maar met name de minder koopkrachtigen zagen hun inkomen in geld daadwerkelijk dalen. Een positief punt is dat wij de meer koopkrachtigen wederom in hoge mate hebben kunnen ontzien.

Ook het komend jaar kunnen wij maatregelen nemen om de koopkracht te ondersteunen. Voor de hogere inkomens betekend dit naar schatting een koopkrachtverbetering van vijf procent. Die zitten dus wel goed bij ons. Degenen die een lager inkomen hebben zullen nog even af moeten wachten hoe het nieuwe zorgstelsel, de gemeentelijke belastingen en de energienota uitpakken maar moeten er maar rekening mee houden dat het ons onmogelijk is te garanderen dat niemand er op achteruit gaat. Van enige reparatie van de schade die zij de afgelopen jaren onder ons bewind opliepen kan uiteraard al helemaal geen sprake zijn.

Het nieuwe zorgstelsel zal in de zorg voor een nieuw elan zorgen: de rijken kunnen nog steeds alle zorg krijgen die ze willen. Anderen krijgen de zorg die de verzekeraar genegen is toe te staan. Dit zal een besparing in de zorg opleveren. Helaas staat hiertegenover een toename van de bureaucratische rompslomp zodat de kosten over het geheel genomen aanzienlijk zullen toenemen. Ook het dit afgelopen jaar al deels ingevoerde systeem van behandelcodes zal voor onverwachte verwikkelingen blijven zorgen. Men is met ingang van dit jaar verplicht zich te verzekeren, maar iemand die in financiële problemen komt en drie maanden achterop raakt met zijn betalingen gooien we er uiteraard gewoon uit. Vervolgens wordt hij uiteraard beboet voor het niet opvolgen van deze wettelijke verplichting. Dat dit zijn financiële positie nog penibeler maakt waardoor hij nog minder in staat is de premies op te hoesten is uiteraard zijn probleem.

De herkeuringen voor de WAO zullen gewoon doorgaan. Wij hopen dat dit zal leiden tot nog veel meer wonderbaarlijke genezingen zodat het aantal WAO'ers flink zal dalen. Hier tegenover staat helaas een voor ons onbegrijpelijke stijging van het aantal werklozen en bijstandstrekkers.

Wij zullen wederom niet wijken voor schandalen, fouten of blunders want als wij er niet zijn om het land te besturen wie moet er dan zo'n puinhoop van maken. Anderen voelen zich veel te veel betrokken bij de kiezer om alle in onze ogen noodzakelijke maatregelen met een onbewogen gezicht en droge ogen uit te voeren, dus wij móeten wel.

Dit wordt weer een grandioos jaar voor wie het kan betalen.

(P.S.: ik ben nog steeds op zoek naar de "rede" in dit verhaal)

Geen opmerkingen: