woensdag, september 14, 2005

Eigen schuld.

Dat is althans de mening van Minister Zalm die in het concept van de miljoenennota verkondigt: "De kosten van het levensonderhoud zijn niet gestegen sinds de introductie van de euro. Dat Nederlandse burgers toch dat gevoel hebben, wordt mogelijk veroorzaakt doordat zij meer hebben uitgegeven dan ze in de portemonnee hadden". Verder verkondigt hij: "Een andere mogelijke verklaring voor de gestegen ’gevoelsinflatie’ is dat de prijzen van producten die vaak worden aangeschaft de afgelopen jaren sterk zijn gestegen.".

Dat gevoel van de burgers is volgens hem onterecht.De inflatie in ons land is momenteel uitzonderlijk laag, ook in vergelijking met ons omringende landen.

Meneer Zalm is bezig wat klinkklare onzin te verkondigen. Eerst beweerd hij dat de kosten van levensonderhoud niet zijn gestegen om vervolgens de lage inflatie aan te halen. Meneer Zalm even ter uwer informatie: ook lage inflatie betekend nog steeds dat de kosten van levensonderhoud stijgen.

Vervolgens verkondigt hij dat het onze eigen schuld is omdat we meer uitgeven dan er in de portemonnee zit. Wil meneer Zalm wel even in zijn overweging meenemen wiens schuld het is dat er zo weinig in die portemonnee zit!

Dat de prijzen van produkten die veel worden aangeschaft sterk zijn gestegen mag dan voor hem alleen maar een gevoel van inflatie betekenen, mensen die niet het salaris van laten we zeggen een minister van financiën hebben kunnen zich die andere produkten die het cijfer op papier wat drukken gewoon niet (meer) veroorloven.

En als meneer Zalm het gevoel in mijn beurs met cijfers onderbouwd wil zien: mijn netto inkomen is t.o.v. begin 2002 nu, inclusief vakantietoeslag, per jaar € 54 lager. Door de fors gestegen ziektekosten mag ik mij gelukkig verheugen in een belasting teruggave die € 1288 hoger uitvalt. Uiteindelijk ben ik er dus in die bijna 4 jaar € 1234 op "vooruit" gegaan.

Alleen is het zo verdomd jammer dat daar tegenover een fikse hoeveelheid posten staat waarbij ik er fors op achteruit ben gegaan. Bijvoorbeeld gas en licht € 450 euro duurder (op basis van de afrekening van 2004, op basis van de voorschotten kom ik dit jaar nog een € 300 hoger uit, en dat terwijl ik duidelijk minder verbruik dan in 2002). Waterschap, gemeentelijke lasten e.d. € 200 hoger, ziekenfonds hoger en wel € 374 , thuiszorg een stijging met € 1130 . Totaal ruim € 2,150 aan hogere kosten waarop ik niet of nauwelijks invloed heb.

Kom ik toch zomaar al ruim € 900 tekort. En dan heb ik nog niet eens het wegvallen van de vergoeding van het ziekenvervoer en nog wat van die kleinere grapjes meegerekend. En vergeet vooral die lage inflatie niet. Ook gemiddeld ongeveer 2 procent per jaar levert over 4 jaar een gat op van dicht tegen de 10% (de inflatie van een jaar gaat namelijk wel over de prijzen zoals die vorig jaar inclusief inflatie al waren).

Meneer Zalm weet het leuk te brengen, maar wat mij betreft is dit pure volksverlakkerij. Misschien is er zelfs wel aanleiding om eens met zijn allen een aanklacht wegens smaad tegen deze man in te dienen.
Ik houd er namelijk niet van als iemand met een beschuldigende vinger in mijn richting wijst terwijl hij donders goed weet (of zou horen te weten, waar is hij anders minister van financieën voor?) dat de schuld geheel bij hemzelf ligt.

Bron (niet de enige maar het bericht is overal ongeveer hetzelfde)

Geen opmerkingen: