maandag, september 26, 2005

Voor de laatste keer: ZOT

Gisteravond ook minister Hoogervorst gezien met zijn verhalen over het nieuwe zorgstelsel? Eigenlijk ben ik wat uitgepraat over dit onderwerp. Maar dhr. H. bleef maar weer eens verkondigen dat er allerlei compensaties zijn en dat bijna iedereen er op vooruit ging. Veiligheidshalve voegde hij er, zoals in dit kabinet gebruikelijk, wel weer even fijntjes aan toe dat hij uiteraard niet kon garanderen dat dit voor iedereen opging.

Ik vond dit van een dermate kortzichtig vasthouden aan een eenmaal ingenomen standpunt getuigen dat ik het nu maar eens exact heb nagerekend. Ik ben daarbij heel optimistisch uitgegaan van de door de regering genoemde premie van € 1.100 en van een premie voor de aanvullende verzekering van slechts € 25 per maand (= € 300 per jaar).

Vervolgens heb ik rekening gehouden met de zorgtoeslag. En met het wegvallen van het werknemersdeel van de ziekenfondspremie. En uitgerekend wat de invloed van de hogere premie op mijn belastingaftrek zou zijn en de hogere teruggave nog meegenomen in de berekening. Helaas voor dhr H. blijf ik dan altijd nog met een tekort van € 83 per jaar zitten. En voor iedere € 10 per jaar die de basisverzekering of de aanvullende verzekering duurder uitvalt (goedkoper lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk) komt daar nog ruim € 6 bij. Nu ben ik natuurlijk ook niet iedere Nederlander, maar mijn inkomen is ook weer niet zo uitzonderlijk samengesteld dat de uitkomst niet een indicatie vormt voor hoe het voor anderen uitpakt.

Overigens blijkt vandaag ook weer dat de koopkrachtplaatjes die de regering ons voorspiegeld uiterst discutabel zijn. Volgens berekeningen van Raet gaan de meeste Nederlanders er op achteruit. OK ze hebben de inflatie en eventuele loonstijging buiten de berekening gelaten. Maar gelooft iemand van jullie dat de lonen fors meer zullen stijgen dan het inflatiepercentage? En dat is wel nodig om de negatieve cijfers van Raet om te buigen naar de positieve kijk die het kabinet op de zaak heeft.

Geen opmerkingen: