maandag, oktober 24, 2005

Communicatie.

Archeologen staan vaak voor de moeilijke taak uit een paar gevonden fragmenten een heleboel af te leiden. Zo ook een groep die in Rusland opgravingen deed.

Op een diepte die overeenkwam met een ouderdom van circa 1000 jaar werden sporen van koper aangetroffen. Na uitvoerig onderzoek luidde de conclusie dat hiermee aangetoond was dat in Rusland 1000 jaar geleden al een uitgebreid telefoonnet aanwezig was.

Een groep Amerikaanse archeologen kreeg daarop opdracht een soortgelijk onderzoek in de Verenigde Staten te doen. Bij boringen werden in monsters afkomstig van een diepte overeenkomend met 2000 jaar resten van glasvezelkabel aangetroffen. Er werd een persbericht uitgegeven dat in Amerika rond de geboorte van Christus al digitale communicatie middelen werden gebruikt.

Enige tijd later was in een Belgisch vakblad voor archeologen te lezen "Naar aanleiding van recente vondsten in Rusland en de USA is in België een grootscheeps onderzoek gedaan. Hierbij is tot een diepte overeenkomend met 5000 jaar NIETS aangetroffen. Wij kunnen slechts constateren dat in België al tenminste 5000 jaar een netwerk voor mobiele telefonie aanwezig is."

(N.B. Een plaats in de Rocky Mountains heeft geruime tijd zonder moderne communicatie gezeten doordat de kabel beschadigt was en deze door de diepte waarop hij was ingeboord moeilijk te repareren viel.)

Geen opmerkingen: