dinsdag, oktober 04, 2005

Eet smakelijk.

De VVD wil het opheffen van het verschil tussen het hoge en lage BTW tarief bespreekbaar maken. Volgens VVD-kamerlid Aptroot zou het veel duidelijkheid scheppen als er één tarief was en zou het bij een heffing van 14% voor de overheid budgettair neutraal kunnen worden uitgevoerd.

Met name voedingsmiddelen zouden duurder worden (8%) maar, zo zegt Dhr. Aptroot, huizen worden wel 5% goedkoper.

Daar heb ik nogal wat aan: ik koop zelden een huis. Levensmiddelen koop ik echter vrijwel dagelijks. Opnieuw een mooi voorbeeld van hoe de VVD de rijken graag bevoordeeld: die besteden in het algemeen een veel kleiner deel van hun inkomen aan levensmiddelen en een veel groter deel aan nu met 19% BTW belaste (luxe)zaken.

De lagere en middeninkomens besteden echter een aanzienlijk deel van hun inkomen aan zaken die nu onder het 6% tarief vallen en zullen dus fors te maken krijgen met die stijging van 8%.

Kijk hiervoor zou Hoogervorst van mij zijn gebarentaal wel in stelling mogen brengen. Doe ik gezellig even met hem mee.

Bron

Geen opmerkingen: