zondag, oktober 16, 2005

Ministerie van Volksoplichting.

In een plaatselijk huis-aan-huis blad stond vrijdag een advertentie over twee pagina's waarin het Ministerie van VWS uitleg geeft over het nieuwe zorgstelsel. Daarbij staan ook een paar cijfervoorbeelden die "aantonen" dat het allemaal heel gunstig gaat uitkomen.

Volgens hun berekening gaat een kostwinner met partner en twee kinderen en een inkomen van € 2340,-- per maand er € 12 per maand op vóóruit. Ze berekenen ondermeer dat het vervallen van het werknemersdeel van de ziekenfondspremie (1,45%) € 52 per maand oplevert.

Als ik echter even mijn telmachientje pak kom ik op een jaarloon van 12x2340+8% vakantietoeslag= € 30.324 Hiervan 1,45% is € 440 per jaar, dus € 37 per maand en geen € 52.
Maar het wordt nog gekker: het maximum loon waarover die premie geheven wordt is namelijk € 29.606 en dan is het voordeel nog kleiner: krap € 36 per maand

Dit verschil van € 16,-- buigt het positieve plaatje van het ministerie van € 12 plus gelijk om in een negatief plaatje van minus € 4,==

Ik heb de rest maar niet eens meer nagerekend. Dit viel me echter direct op omdat om op € 52 per maand te komen een inkomen nodig is van meer dan € 43.000, en dat is ver boven de ziekenfondsgrens. Het is dus gewoon totaal onmogelijk is dat iemand een bedrag van die hoogte beter kan worden door het wegvallen van die premie.

Hier zijn zoveel zaken verkeerd gegaan dat het moeilijk is om nog van een "foutje" te spreken: dit heeft meer weg van een regelrechte poging de boel doelbewust te bedonderen!

Aanvulling: ik heb die berekening nog eens bekeken. Ze weten alles wat volgens hun voordeel op zou leveren op te sommen. Het werknemersdeel van de ziekenfondspremie, de lagere AWBZ-premie, de verhoging van de heffingskorting, de lagere WW premie, de zorgtoeslag, alles staat er keurig bij. Maar de verhoging van de belastingtarieven in de eerste en tweede schijf (waardoor het totaal tarief in die schijven niet met 0.9% daalt maar met 0,25 resp 0,5%) vergeten ze gemakshalve maar even.

Geen opmerkingen: