zaterdag, oktober 08, 2005

Shocking.

In het noorden van Pakistan heeft een aardbeving plaatsgevonden waarbij volgens eerste schattingen honderden doden zijn gevallen. De kracht was volgens voorlopige cijfers 7.5 en er zijn naschokken geweest met een kracht variërend van 5 tot 6. Verwacht wordt dat er zeker de eerste 48 uur kans blijft op meer naschokken.

CNN weet het een en ander weer prima in beeld te brengen. Ik ben echter verbaasd over de manier waarop ze kennelijk de beelden extra kracht menen te moeten geven. Er werden beelden getoond van een heftig schuddende plantenbak en een heen en weer zwaaiende lantaarnpaal. Deze sfeerplaatjes maken op mij echter een duidelijk getruceerde indruk.

De plantenbak wordt slechts deels in beeld gebracht terwijl deze heftig schudt. Vreemd genoeg reageren op de achtergrond zittende mensen in het geheel niet op deze kennelijke naschok en blijven gewoon zitten en praten gewoon door. Wordt misschien de plantenbak maar deels in beeld gebracht omdat iemand bezig is er even heftig aan te schudden?

De lantaarnpaal wordt bijna recht vanonder in beeld gebracht waardoor alleen de paal en de lucht in beeld zijn. De paal lijkt heen en weer te bewegen. Maar omdat er geen enkel referentiepunt in beeld is kan dit effect net zo makkelijk worden bereikt door de camera iets te bewegen. Een beetje cameraman is zich dit terdege bewust en zal dus normaal gesproken zorgen dat er een referentie punt in beeld is dat aantoont hoe heftig de bewegingen zijn.

En in beide gevallen lijkt de cameraman opmerkelijk stabiel op zijn kennelijk behoorlijk in beweging zijnde ondergrond.

Ik zou het nogal shockerend vinden als een gerenommeerde nieuwszender als CNN zich inderdaad van dergelijke filmistische trucjes zou blijken te bedienen om het nieuws wat "op te leuken".

Alsof dit nieuws op zich niet ernstig of belangrijk genoeg is en wat extra nodig heeft om het interessant te maken.

Geen opmerkingen: