maandag, oktober 10, 2005

Vreemde(lingen)zaken.

Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken gaat onderzoeken of een gedeeltelijk verbod op het dragen van een burqa mogelijk is. Kamerlid Wilders had om een dergelijk verbod gevraagd omdat de burqa vrouwonvriendelijk zou zijn en dragers niet direct te identificeren.

Minister Verdonk wil bekijken of een verbod vanuit veiligheidsoverwegingen op bepaalde plaatsen en momenten mogelijk is. Welke plaatsen en momenten dat dan zouden moeten zijn liet ze in het midden.
Een verbod specifiek voor de burqa lijkt mij echter vrij zinloos: dan zet je een helm op, of een imkerkap, het hoedje met sluier van de trouwjurk lijkt me ook een optie:wat dan ook dat het hoofd aan het zicht onttrekt en dat géén burqa is. (hoe wil ze trouwens op wettelijk sluitende wijze omschrijven wat onder een burqa dient te worden verstaan?)

Het lijkt me op deze manier een nogal discriminerende maatregel. Een verbod op bepaalde momenten of plaatsen het gelaat te verhullen op welke wijze dan ook lijkt me dan meer op zijn plaats. Wel even oppassen dat (zonne)brillen er dan niet per ongeluk automatisch ook onder vallen. En natuurlijk wel rekening houden met zaken als de helmdraagplicht en met mensen die b.v. om gezondheidsredenen een gezichtsmasker moeten dragen of ten gevolge van een ongeval dik in het verband zitten.

En als we dan een keer toch weer een strenge winter krijgen met een graad of twintig vorst kunnen ze van mij toch echt het dak op met een verbod om het gezicht te bedekken.

Overigens als de argumentatie voor een dergelijk verbod berust op veiligheidsoverwegingen vraag ik me af wat Verdonk daar mee te maken heeft: gaat zij tegenwoordig ook al over veiligheidszaken?
Ik dacht dat er nu juist naar gestreefd werd dat niet meer over verschillende verantwoordelijken uit te smeren..

Geen opmerkingen: