dinsdag, januari 17, 2006

Irritant.

De opstellers van het CDA plan om het zaaien van haat en aanzetten tot terreur hard aan te pakken konden wel in de leer geweest zijn bij de Amerikanen. Maar kennelijk zijn ze nog even bij les 1 blijven steken: daar gaan ze namelijk nog duidelijk een stapje verder.

Daar wordt een wet van kracht die geweld tegen vrouwen moet tegengaan. Op zich natuurlijk niets op tegen, maar diep verstopt in die wet wordt gelijk korte metten gemaakt met anonieme beledigingen via internet. Daarbij wordt de term "annoy" gebruikt wat het artikel een zeer rekbaar toepassingsgebied geeft: wat de één volkomen normaal of zelfs grappig vind kan iemand anders wel irriteren.

Wie nu in Amerika online opmerkingen maakt zonder zijn identiteit bekend te maken kan een forse boete of gevangenisstraf tot 2 jaar tegemoet zien. Klokkenluiders of mensen die anderszins misstanden aan de kaak stellen geven er meestal de voorkeur aan dit anoniem te doen. Of de aantijgingen nu waar zijn of niet, deze nieuwe wet geeft degenen die beschuldigt worden de mogelijkheid juridische stappen tegen de klokkenluider te ondernemen en hem zelfs als het waar is veroordeeld te krijgen.

Waar het in Nederland nog gaat om haat en terreur kan in Amerika dus een kritisch geluid al reden zijn om iemand keihard aan te pakken. Er wordt al gesteld dat een en ander grote gevolgen kan hebben voor b.v. websites, weblogs en discussiegroepen en forums op internet.

Het een en ander lijkt heftig in strijd met het First Amendment van de Amerikaanse grondwet dat de vrijheid van meningsuiting garandeert en enkele sites hebben daarom al aangekondigd eventuele aanklachten tot de Supreme Court (de Amerikaanse Hoge Raad) uit te zullen vechten.

Geen opmerkingen: