vrijdag, januari 20, 2006

Toch compensatie voor hogere kosten zorgstelsel!

Maar wacht even met juichen. Hoewel veel meer groepen er op achteruit gaan, denk aan zelfstandigen, particulier verzekerden en ambtenaren die de tegemoetkoming van de werkgever in de ziektekostenverzekering zien verdwijnen, mensen met een minimaal inkomen waarvoor de zorgtoeslag niet toereikend is en ga zo nog maar even door, laat een kamermeerderheid die mensen nog steeds in de kou staan.

Ze hebben echter ontdekt dat zij zelf ook onder de benadeelden vallen: door het wegvallen van de tegemoetkoming en het moeten betalen van een inkomensafhankelijke premie van 4,4% (als "zelfstandigen") gaan ze er op achteruit en dát was natuurlijk niet de bedoeling. Dus komt nu een Kamercommissie met een voorstel om de inkomensachteruitgang door het nieuwe zorgstelsel te compenseren voor kamerleden!

Zou de instemming met een salarisverhoging voor ministers en staatssecretarissen van 30% ze op een idee hebben gebracht?

Ik begrijp zolangzamerhand niet meer dat de heren politici niet begrijpen waarom de bevolking de politici niet meer begrijpt.

Geen opmerkingen: