vrijdag, februari 17, 2006

Abacus.

Op 4 maart is de jaarlijkse ledenvergadering van de motorclub. Als penningmeester dien ik dan verantwoording af te leggen over de financiële gang van zaken in het afgelopen jaar.

Reden om het telraam er even bij te pakken en de cijfertjes netjes te rangschikken. Na heel wat plussen en minnen ontstond langzaam maar zeker een fraai overzicht van wat er het afgelopen jaar zoal met de centjes gebeurd was. Echter wel in een vorm die voor boekhouders volledig duidelijk is maar voor de doorsnee motorrijder (waaruit de club toch grotendeels bestaat) misschien iets minder makkelijk te begrijpen.

Derhalve volgde op het gegoochel met het telraam nog een minstens zo lange sessie met de tekstverwerker om een uitgebreidde toelichting op elk punt op de jaarrekening op te stellen. Anderhalf A4-tje met verklarende tekst moet toch voldoende zijn om het ook voor de ergste Simpleton duidelijk te maken. Of ben ik nu te optimistisch en zijn cijfers voor een normaal (niet boekhoudkundig onderlegt) mens gewoon altijd iets wonderbaarlijks en ondoorzichtigs? Zodat zo'n abacus in hun ogen vooral abracadabra opleverd?

Geen opmerkingen: