vrijdag, maart 17, 2006

Niet minder is gelijk aan meer?

Op dit moment voert het kabinet besprekingen over de begroting. Deels om te zien hoe het staat met de begroting van het lopende jaar en deels om de begroting voor volgend jaar voor te bereiden. Eén van de zaken die aan bod komen is de koopkracht.

Op dat punt doet Zalm een paar fraaie uitspraken. Het CDA dringt aan op extra maatregelen omdat veel burgers "het gevoel" hebben dat de toegezegde koopkracht verbetering niet wordt waargemaakt(wat nou gevoel, ik kan heel behoorlijk rekenen en mijn overtuiging dat er van koopkrachtverbetering in ieder geval voor mij geen sprake is allesbehalve gebaseerd op "een gevoel"). Volgens Zalm komt dit door de ingewikkeldheid van de maatregelen (nog maar een keer uitleggen dan?) en kijken mensen alleen naar hun loonstrookje. Ze zouden de verlaging van de onroerendezaakbelasting niet zien, evenmin als de afschaffing van lesgeld voor 16 en 17-jarigen.

Ik heb nieuws voor de heer Zalm: ik heb geen 16 of 17 jarige kinderen dus dat laatste punt helpt mij helemaal niets. En in mijn berekening heb ik wel degelijk rekening gehouden met de OZB. En ook met de effecten van de gewijzigde berekening van de ziektekostenaftrek en de hogere vermenigvuldigingsfactor voor de specifieke ziektekosten. Toch kom ik nog steeds niet op een verbetering uit.

De vreemdste uitspraak vind ik echter die over de zorgtoeslag. Volgens Zalm verbeterd het koopkrachtplaatje aanzienlijk doordat de zorgtoeslag niet verlaagd wordt. Meneer Zalm, van het niet doorgaan van een verslechtering wordt mijn koopkrachtplaatje geen haar beter. Het voorkomt alleen dat ik nog meer achteruit ga.

Iets min nul wordt nog steeds niet méér dan dat iets eerst was!

Geen opmerkingen: