zaterdag, juli 08, 2006

Gepakt.

Gisteren was in het nieuws dat het proces dat een groep chronisch zieken had aangespannen tegen de "noclaim"-bonus in de zorg op niets is uitgelopen. De rechter vond dat hij geen oordeel mocht vellen over de gevolgen van een wet en dat het eventueel aanpakken hiervan aan de politiek was.

Ik weet nog wel een ander punt waar ze tegen aan kunnen gaan schoppen. Want dit kabinet (ik ga niet moeilijk doen over Balker II of III) heeft er een handje van maatregelen te nemen die ongunstig uitpakken voor vooral de chronisch zieken. En van bijvoorkeur de zaken dan ook nog verkeerd voorstellen.

Neem de zorgtoeslag. In alle informatie werd en wordt gesteld dat dat een belastingvrije vergoeding is. Dat is echter helemaal niet waar: in de nieuwe berekening van de drempel voor ziektekostenaftrek wordt de drempel verlaagt met een vast bedrag voor de zorgpremie, die dan op zich niet meer aftrekbaar is, en vervolgens verhoogd met de ontvangen zorgtoeslag. Hierdoor wordt het drempelbedrag verhoogd en dus wordt de aftrek lager en het bedrag waarover belasting betaald wordt hoger. Er wordt dus wel degelijk belasting betaald over de zorgtoeslag bij iedereen die aftrek ziektekosten geniet.

Dat geldt overigens voor vrijwel iedereen die zorgtoeslag ontvangt: door de hoogte van de inkomensgerelateerde premie komt vrijwel iedereen die zorgtoeslag ontvangt aan de drempel en dus aan aftrek ziektekosten toe. Toch worden vooral de chronisch zieken hierdoor extra getroffen: door de aftrek van een vast bedrag voor de zorgpremie van de drempel schieten zij er meestal toch al bij in: zij kunnen niet een eigen risico nemen en zo op een premie komen die lager is dan dat vaste bedrag terwijl iemand die gezond is en wel een lagere premie kan bedingen zijn drempel zelfs met meer ziet dalen dan hij betaald heeft en dus daar een extra stukje aftrek aan over kan houden dat dan de verhoging van de drempel met de ontvangen zorgtoeslag aardig compenseert.

Op zich vind ik het niet vreemd dat een ontvangen vergoeding op de kosten die voor aftrek in aanmerking komen in mindering wordt gebracht. Maar ga dan geen fabeltjes vertellen over belastingvrije vergoedingen. Bovendien worden ook hierdoor juist weer degenen getroffen die het het minst kunnen missen.

Een eerlijker systeem was dan in mijn ogen geweest de zorgtoeslag gewoon als inkomen te zien (eventueel de zorgtoeslag dan gebruteerd zodat netto na aftrek van de verschuldigde belasting hetzelfde overblijft als nu wordt ontvangen: voor de schatkist maakt dit uiteindelijk niet zo veel uit want die belasting wordt net zo hard weer terug ontvangen) en de bijtelling bij de drempel achterwege te laten zodat de aftrek geheel in stand blijft (de drempel wordt wel iets hoger doordat dat stukje inkomen in het bedrag zit waarover de 11,5% van de drempel berekend wordt).

Misschien iets voor een volgend procesje?

Geen opmerkingen: