woensdag, september 20, 2006

Koekje.

Eén van de eerste dingen die ik eens ben gaan opzoeken in de miljoenen nota is de verlaging van de WW premie. De WW premie die jarenlang hoger is gehouden dan noodzakelijk was, met tot gevolg dat waar er voor dit jaar 1.752 miljard nodig was er 6.185 miljard in het fonds zit. Ik had het dus bij voorbaat al bestempeld tot een koekje uit de eigen trommel.

Het blijkt echter niet eens een koekje geworden te zijn. Weliswaar gaat de premie met 1,5% omlaag (van 8,65 naar 7,15%, waarvan 5,2 resp 3,85% voor rekening van de werknemer, uiteindelijk dus een verlaging van 1,35%) maar desondanks is er in de begroting wederom een overschot op de WW van 64 miljoen. Dat is dan wel belangrijk minder dan het overschot van 392 miljoen in 2006 maar nog steeds een overschot. De regering houdt de notabene door ons zelf gevulde koektrommel nog steeds angstvallig gesloten, en laat ons zelfs nog wat extra er in stoppen. En er zit al 4,433 miljard meer in dat fonds dan nodig is.

Overigens vertonen ook andere fondsen een aanzienlijk overschot. Het lijkt er op dat de fondsen gebruikt worden om het exploitatie tekort op de AOW op papier te dekken (dat geld is van de fondsen dus het is inderdaad alleen maar op papier, de regering kan niet geld aan de fondsen onttrekken om daarmee de AOW te betalen) zodat het totale exploitatie saldo van de sociale zekerheid keurig op 0 uitkomt in 2006 en in 2007 zelfs een overschot van 224 miljoen vertoont.

Daarbij verbaas ik me ook nog eens over de cijfers aan de uitgavenkant: vorig jaar aan uitkeringen 3.995 miljard, voor volgend jaar staat 3.646 miljard ingepland. Maar de werkeloosheid zou toch spectaculair dalen van ruim 400.000 naar 345.000? dat is een daling van 17,5% en dan zouden de uitkeringen maar met 8,75% dalen? (En ja, ik weet dat die 345000 niet direct aan het begin van het jaar gehaald wordt, maar datzelfde geldt voor de 400.000 van dit jaar).

Is dit misschien de manier waarop Zalm al zijn meevallers creëert? Meevallers die volgens de afspraken binnen het kabinet niet voor lastenverlichting gebruikt mogen worden maar voor vermindering van het financieringstekort en de staatsschuld moeten worden gebruikt. Waarmee hij door hoog te schatten aan de uitgaven kant zelf bepaald "dat er geen ruimte is voor lastenverlichting" en zelf de cijfers creëert om dat te "onderbouwen"?

Geen opmerkingen: