donderdag, september 21, 2006

Pan en deksel.

Op dit moment is Dhr. van Vollenhove bezig het rapport over de Schipholbrand te presenteren.

Het rapport waarvan eerder het concept al uitlekte en voor grote commotie zorgde. Dat er toe leidde dat er beschuldigingen richting Dhr. van Vollenhove vlogen en dat er vanuit de regering druk op hem uitgeoefend werd de conclusies te verzachten.

Op dat punt krijgt de regering nu duidelijk het deksel op de neus. In plaats van zachter zijn de conclusies juist harder geworden. Misschien juist wel door die kritiek die er wellicht voor gezorgd kan hebben dat Dhr. van Vollenhove zich genoodzaakt zag iedere schijn van beïnvloedbaarheid uit te bannen.

Met name bij het begin van de presentatie, maar ook later nog, kregen degenen die hem en de Raad bekritiseerden, verwijten maakten dat hij zijn boekje te buiten ging en onder druk zetten nog een stevige veeg onderuit de pan, zonder iemand in het bijzonder aan te spreken wist Dhr. van Vollenhove uitstekend duidelijk te maken dat de Raad geheel onafhankelijk en onbeïnvloedbaar was en dat alles wat in het rapport wordt besproken tot de taakstelling van de Raad behoort.

Petje af voor Dhr. van Vollenhove. Ik zou willen dat we meer (controle)instanties hadden die zich zo consequent van hun taak kwijten en niet toestaan dat hun rapport beïnvloedt wordt of verdwijnt waarna de minister mooi weer speelt met een door zijn ambtenaren opgestelde "opgeleukte" versie van het rapport(zoals gebeurde met een rapport van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde, zie "Ondertussen bij het UWV" bij Cinner).

Geen opmerkingen: