maandag, oktober 16, 2006

Afwezigheidspremie.

Tweede Kamerlid Lazrak heeft volgens het bestuur van de Tweede Kamer ten onrechte 8000 euro gedeclareerd voor een wetenschappelijk onderzoek. Op zich niet zo'n ramp, ik kan me voorstellen dat er verschil van inzicht mogelijk is over wat voor het juist functioneren als volksvertegenwoordiger nodig is.

Maar dat is nu juist het punt: Dhr. Lazrak lijkt niet echt te functioneren als volksvertegenwoordiger maar veeleer als vertegenwoordiger voor zijn eigen beurs. In 2004 werd hij uit de SP gezet omdat hij zich niet wenste te houden aan de in die partij geldende regels over beloning van kamerleden. Dat die regels er waren had hij van te voren kunnen weten, dat hij er niets voor voelde ze na te leven ook. Als hij dan vervolgens als éénmansfractie in de Kamer blijft zitten begint het er op te lijken dat hij met zijn plaatsing op de SP kieslijst alleen maar een weg heeft gezocht, en gevonden, om op dat goedbetaalde pluche te komen.

Die indruk wordt nog versterkt als je vervolgens leest dat hij het afgelopen jaar niet één Kamervraag heeft gesteld en niet één motie heeft ingediend. Nu is dat ook wat moeilijk als je meer dan 70% van de vergaderingen niet bijwoont. Dhr. Lazrak lijkt zijn beloning als Kamerlid vooral te zien als een afwezigheidspremie.

Wat bij mij de vraag oproept of het niet verstandig zou zijn Kamerleden een basisbeloning op bijstandsniveau te geven en de rest (en hoeveel dat moet zijn is dan een andere discussie) voor het aanwezig zijn bij vergaderingen, stemmingen, commissievergaderingen en dergelijk: voor het echt als volksvertegenwoordiger bezig zijn.

Geen opmerkingen: