maandag, oktober 30, 2006

Eigen bijdrage WMO.

In het blad van de Astmapatiëntenvereniging kwam ik een verhaal tegen over de eigen bijdrage in de WMO (Wet Maatschappijke Ondersteuning). Volgens de CG-raad (Chronisch zieken en Gehandicaten Raad) zouden de eigen bijdragen in deze zorg explosief stijgen door de invoering van de WMO. 500.000 mensen zouden vanaf 1 januari 2007 gezamelijk 1,2 miljard meer kwijt zijn.

Een eenvoudige berekening leert dat dat gemiddeld 2400 euro per betrokkene is. Dat leek me nogal veel dus ik ben eens op zoek gegaan naar het oorspronkelijke verhaal. Daar werden inderdaad dezelfde cijfers genoemd, en een link naar de achterliggende cijfers (Word bestand).

Die maken niet echt duidelijk waar dat bedrag van 1,2 miljard nu vandaan komt. Tot een bedrag van, afhankelijk van de gezinssamenstelling, ruim 25 tot ruim 31 duizend euro wordt de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp zelfs lager. Het lijkt mij dat een groot deel van de betrokkenen hieronder valt. En pas bij een inkomen van 50.000 euro komt het nadeel duidelijk boven die 2400 euro die het gemiddeld zou moeten worden.

Ook de eigen bijdrage voor WVG voorzieningen gaat weliswaar voor iedereen omhoog, maar zelfs bij een inkomen van 50.000 euro is het verschil nergens groter dan 1300 euro.

OK, een samenloop kan bij hogere inkomens nog eens voor een bedrag zorgen dat fors meer stijgt dan 2400 euro, hoewel er een samenloopregeling in de wet is opgenomen die moet voorkomen dat meerdere eigen bijdragen samen het maximum overschrijden, maar of dat dan een gemiddelde van 2400 euro oplevert vind ik zeer de vraag.

Nu wil ik niet zeggen dat het dan wel meevalt, er zijn wel degelijk groepen waarvoor het erg onvoordelig uit kan pakken. Zo kunnen de eigen bijdragen voor b.v. een woningaanpassing onder de WMO gedurende drie jaar worden geheven terwijl dat onder de WVG een eenmalige bijdrage was. En zij die ouder zijn dan 65 jaar en 3 uur huishoudelijke hulp per week nodig hebben kunnen een eigen bijdrage tegemoet zien van bijvoorbeeld 3.339 euro/jaar (ongehuwd, inkomen 35.000) of 4.683 euro/jaar (gehuwd, 50.000). Het lijkt me echter niet reëel van de CG-raad hiermee te rekenen: in de WMO staat ook dat de eigen bijdrage niet boven de kostprijs mag liggen, bovendien zal als die bijdrage wel 4683 per jaar wordt (voor 52x3=156 uur) waarschijnlijk niemand van die groep de zorg via de WMO vragen: een particuliere hulp is aanzienlijk goedkoper dan 30 euro per uur. Bij 10 uur per week is de maximale eigen bijdrage (gemeenten zijn overigens niet verplicht de maximale eigen bijdrage te heffen) in de WMO zelfs in alle gevallen tot een inkomen van 50.000 euro lager dan nu via de AWBZ.

Wat overigens wel opvalt is dat 65-plussers er in alle gevallen nog het slechtst vanaf komen, of bij de huishoudelijke hulp en een lager inkomen: het minst gunstig.

Al met al lijkt het door de CG-Raad genoemde bedrag van 1,2 miljard mij op basis van deze cijfers wat overdreven. Feit blijft wel dat de regeling op diverse punten wat onevenwichtig lijkt, voor inkomens boven modaal al snel erg onvoordelig uitpakt en voor hogere inkomens een uitnodiging lijkt om maar zelf een (al dan niet zwartwerkende) huishoudelijke hulp in te huren. Op deze manier zwart werkende hulpen weer een duidelijk voordeel geven t.o.v. hulp langs de officiële weg lijkt me nu niet iets dat je als regering moet doen. (wat gunstiger is, wit of zwart werk, is overigens ook afhankelijk van hoe het met de belasting uitpakt: een zwarte hulp is sowieso niet aftrekbaar, maar voor die aftrek geldt ook een drempel afhankelijk van het inkomen dus dat wordt even puzzelen).

Geen opmerkingen: