dinsdag, november 07, 2006

Respecteren?

Afgelopen avond was Rita Verdonk in Pauw en Witteman te aanschouwen. Het eerste onderwerp dat ter sprake kwam was de doodstraf voor Saddam Hoessein. Ze begon wat verstandiger dan JPB door nadrukkelijk te verklaren dat zij en de VVD tegen de doodstraf waren. Het vervolg vond ik echter minder geslaagd.

"Je moet wel in ogenschouw nemen dat we hier praten over een ander land....de rechtspraak in een ander land daar moeten we ons niet mee bemoeien(dus ook niet met de doodstraf), die moeten we respecteren".

Ik ben nu zeer benieuwd of Verdonk dan ook van mening is dat we de doodstraffen in bijvoorbeeld China óók maar moeten respecteren. En of ze dan ook over andere schendingen van de mensenrechten dezelfde mening heeft.

Geen opmerkingen: