donderdag, december 28, 2006

Ouderen op de korrel.

Om iedereen vooral een prettige jaarwisseling te bezorgen lijken de werkgeversbonden een offensief begonnen tegen de oudere werknemers. Niet dat ze er van af willen, ze moeten juist zo lang mogelijk blijven werken.

En om dat te bereiken komt men eerst met het idee dat de ouderen hun extra leeftijdsverlof maar in moeten leveren. Want dat ontzien van die oudjes moet maar eens afgelopen zijn, laten we even normaal doen en ze gewoon tot het eind van hun krachten afbeulen.

Om vervolgens op een nog veel briljanter idee te komen: ouderen moeten gedegradeerd kunnen worden als de baas dat wil: lagere functie, lager loon dat is zowel voor de werkgever als voor de werknemer gunstig. Dat het voor de werkgever gunstig is snap ik. Maar wat het voordeel voor de werknemer is ontgaat mij een beetje. Zijn ervaring en vakkennis worden niet meer gewaardeerd, nee hij mag gaan werken voor een bedrag dat hij waarschijnlijk ook zou krijgen als hij vervroegd met pensioen ging of zijn gespaarde verlof opnam. Waarin hier de stimulans zit voor de oudere werknemer om toch vooral tot zijn 65e door te werken is mij ook al niet geheel duidelijk.

En daar zou het toch vooral om gaan volgens de werkgeversbonden: mensen in staat stellen tot hun 65e door te werken want al die mensen gaan we met de toename van de vergrijzing nog hard nodig hebben. Kijk dat laatste snap ik en ik ben het er ook nog mee eens. Maar of het schrappen van de extra vakantiedagen en daarmee het verzwaren van de werkdruk daarbij gaat helpen? Of het verlagen van functie en loon gemotiveerde werknemers op gaat leveren?

Ik krijg toch sterk de indruk dat er mooie praatjes verkocht worden om iets wat gewoon een ordinaire bezuiniging is een beetje leuk in te kleden. Dat de werkgevers van mening zijn dat het zoet dat er aan heet te komen toch vooral hun kant op moet vloeien. En dat het de werkgevers ondanks de fraaie kretologie geen zier interesseerd of het voor de werknemer gunstig is of niet.

Geen opmerkingen: