woensdag, december 13, 2006

Staatsrechtelijk onjuist?

Rita en nog meer JPB blijven er bij herhaling op hameren dat nu invoeren van nieuw beleid nu het Kabinet demissionair is staatsrechtelijk onjuist zou zijn. Dat is, ook volgens alle staatsrecht deskundigen die tot nu toe in beeld zijn, absoluut een onjuiste voorstelling van zaken. Dat er terughoudendheid betracht dient te worden geldt uitsluitend voor het Kabinet, niet voor de Kamer en zeker niet voor een Kamer die net middels verkiezingen een mandaat van de kiezer heeft gekregen. De Kamer mag ten allen tijde de regering opdragen nieuw beleid in te zetten of bestaand beleid te beëindigen. En juist de Kamer toont in dit geval aanzienlijke terughoudendheid door expliciet niet om dat nieuwe beleid te vragen maar om niet meer dan het opschorten van het bestaande beleid tot een nieuwe regering hierover kan oordelen.

Ook het herhaalde verwijt vanuit de regering dat de oppositie (*) middels "toevallige meerderheden"(**) wijzigingen probeert af te dwingen (***) raakt kant nog wal, zeker niet als je ziet hoe dit Kabinet de laatste maanden een groot aantal beslissingen (JSF, huurwet om maar eens iets te noemen) heeft doorgedrukt met behulp van precies dergelijke "toevallige meerderheden".

(*)wat nou oppositie: de samenstelling van de nieuwe regering is nog niet eens bekend, dus ook niet welke partijen in de nieuwe situatie de oppositie zullen vormen

(**)wat nou toevallig: deze meerderheid is er gewoon, en zou als de CDA kamerleden vrijuit konden stemmen waarschijnlijk zelfs nog groter zijn

(***)wat nou wijzigingen afdwingen: ze vragen slechts om opschorting zodat een nieuw Kabinet het definitief kan regelen, zonder dat in de tijd die nodig is om dat nieuwe Kabinet te vormen onomkeerbare acties zijn uitgevoerd

Volgens mij is in deze niet de opstelling van de Kamer, maar juist die van het Kabinet staatsrechtelijk pertinent onjuist. Maar voor dit zooitje dat doorheeft moeten we denkelijk wachten op de befaamde "cold day in hell" die Engelstaligen voor hoogst onwaarschijnlijke gebeurtenissen hebben gereserveerd.

Geen opmerkingen: