donderdag, december 14, 2006

Verdonk blijft, asielzoekers ook.

Dat is het in mijn ogen wat kromme compromis dat er na een uur of twaalf kabinetsberaad uiteindelijk uit de bus is gerold. Wel wordt de portefeuille vreemdelingenzaken door Hirsch Ballin overgenomen van Rita. Die in ruil daarvoor Jeugdzaken er bij krijgt. Er ontstaat nu de vreemde situatie dat er een ploeg VVD ministers in het demissionaire kabinet zit die uitdrukkelijk verklaren het niet eens te zijn met het beleid maar desondanks blijft zitten en dus hoe je het ook wendt of keert medeverantwoordelijk is voor dit beleid. En Rita heeft voor de zoveelste keer een motie van afkeuring overleeft, en deze keer nog wel een die zelfs aangenomen was.

De VVD blijft er ook op staan te spreken van nieuw beleid en het niet uitvoeren van bestaande wetgeving. Het is helemaal geen nieuw beleid: dat komt pas als er een nieuw kabinet is aan de orde en ook van niet uitvoeren van de wet is geen sprake. De mogelijkheid van de minister om, op bijvoorbeeld humanitaire gronden, een afwijkende beslissing te nemen bestond altijd al en is dus niet in strijd met de betreffende wet. Alleen vertikte Rita het van deze bevoegdheid gebruik te maken en werd haar nu opgedragen in afwachting van nieuwe wetgeving wel gebruik te maken van deze bevoegdheid; en dan nog alleen door het verlenen van uitstel, ze hoefde dus niet eens definitieve beslissingen te nemen.

Dat dit bij andere wetgeving niet gebruikelijk is maar pas na de formatie wordt geregeld en nu al in de formatieperiode is niet zo vreemd: andere wetgeving kan altijd nog na de formatie worden aangepast, desgewenst met terugwerkende kracht. Dat ligt bij de uitzettingen iets anders: dat zal, in ieder geval in een groot aantal gevallen, onomkeerbaar blijken. Nederland kent (gelukkig) geen doodstraf, maar als dat wel zo was geweest en er was een Kamermeerderheid geweest om deze af te schaffen zou dit kabinet dan ook doorgegaan zijn met het voltrekken van vonnissen omdat die afschaffing maar door het nieuwe kabinet geregeld moest worden?

Domme vraag: als het onder de verantwoordelijkheid van Verdonk zou vallen zou het antwoord ongetwijfeld "Ja" zijn geweest.

Vanaf half twaalf het volgende debat, eens zien of de partijen die de motie indienden zich in dit compromis kunnen vinden. Vooral de toevoeging "op humanitaire gronden, vooral in het geval van gezinnen met kinderen" die een opening lijkt te bieden om de groep waarvoor het geldt toch weer te beperken kon nog wel eens voor problemen zorgen. Straks maar even vroeg naar de supermarkt om een baal vesnaperingen te halen, het kon wel weer eens een lange televisiemiddag, en misschien zelfs weer -avond, worden.

Geen opmerkingen: