vrijdag, december 29, 2006

Vooruitzichten.

Zo tegen het eind van het jaar is het gebruikelijk (begrijp ik uit allerlei programma's op TV) om achterom te zien. Ik ben altijd al eigenwijs geweest en doe daar niet aan mee. Net zo min als ik aan goede voornemens meedoe: die voer ik uit als ik ze krijg, die ga ik niet uitstellen tot Nieuwjaarsdag omdat dat daar zo'n bijzonder geschikte dag voor zou zijn. Dus ga ik maar eens vooruit kijken.

Het weer: er worden nieuwe records gevestigd en weer verbroken. Het gaat er bij tijden heet aan toe, maar ook zullen we weer een aantal keren kunnen constateren dat Nederland niet voor niets waterland heet. De boeren klagen steen en been want wat niet verzuipt verdroogt en wat er dan verder nog te veel geproduceert is wordt doorgedraaid. De Nederlander klaagt steen en been: over de warmte tijdens de werkweek, de regen tijdens het weekend, de prijzen van de groentes en gewoon omdat dat zo hoort.

De economie: Er worden nieuwe records gevestigd en weer verbroken. Het gaat er bij tijden heet aan toe op de beurs, maar voor beleggers blijven ook de waterlanders niet achterwege. De inflatie blijft aanhoudend laag omdat het nu eenmaal gebruikelijk is de kosten van voeding en energie er buiten te houden. De werkeloosheid daalt nog verder, maar gelukkig gaan de herkeuringen in de WAO nog een jaar langer door zodat het dreigende tekort nog opgevangen kan worden door de vijftig procent van de arbeidsongeschikten die op wonderbaarlijke wijze genezen.

De politiek: er worden nieuwe records gevestigd en weer verbroken. Het gaat er heet aan toe in Den Haag waar na de langste formatieperiode ooit Balkenende IV - ook een record - zijn Waterloo vindt na de kortste regeerperiode ooit. Na nieuwe verkiezingen staat in recordtijd alweer Balkenende op het bordes: nu met Balkenende V bestaande uit CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV. Hoe hebben we het ooit zover kunnen laten komen? Nu de herkeuringen voor de WAO bijna voltooid zijn en hiervan binnenkort geen uitbreiding van het arbeidspotentieel meer te verwachten is terwijl de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt en bovendien de minister van financiën verdere bezuinigingen noodzakelijk acht is één van de eerste besluiten de W.W. geheel af te schaffen. Om verder te stimuleren dat men aan het arbeidsproces deel gaat nemen worden de minimumlonen fors verlaagt, wat automatisch inhoudt dat ook de bijstandsuitkeringen omlaag gaan. Met steun van de WMO, die zorgt voor de bedrukking van de plastic tasjes, zetten vrijwilligers steeds meer voedselbanken op zodat A.H. over de kop gaat wat meteen het probleem van de krapte op de arbeidsmarkt oplost. Mozart eist en krijgt om de gedoogsteun van zijn partij te laten voortbestaan .......

En toen vond ik het hoog tijd worden wakker te worden, het begon teveel op een nachtmerrie te lijken. Hopelijk zal het geen droom met voorspellende waarde blijken.

Geen opmerkingen: