maandag, december 11, 2006

Wijkvernieuwing.

Zoals ik gisteren al schreef is het op dit moment nog vooral wijkvernieling: er wordt nogal wat gesloopt in de wijk aan de rand waarvan ik woon.

Nu gebeurd er bij die vernieuwing iets waar ik mij van het begin af aan hooglijk over verbaasd heb. De wijk bestaat grotendeels uit oudere woningen met een huur tussen 240 en 300 euro. Er wonen dus vooral veel jonge gezinnen met een beperkt inkomen, alleenstaanden en gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau en alleenstaande of gehuwde ouderen met niet of nauwelijks meer dan hun AOW-tje. Ondanks de, naar tegenwoordige opvattingen, lage huren zijn dan ook veel bewoners toch aangewezen op huurtoeslag om rond te kunnen komen en deze huur op te hoesten.

Voor men begon met dit project zijn er uitgebreide voorlichtingsbijeenkomsten geweest voor de bewoners van de wijk. Velen vroegen zich daarbij af of ze na de vernieuwing wel weer in hun vertrouwde wijk terug zouden kunnen keren. Dat was volgens de gemeente geen enkel probleem: er kwamen meer nieuwe woningen dan er gesloopt werden dus iedereen kon terugkeren. Velen vroegen zich vervolgens af hoe dat dat zat met de huren: zouden ze die nog wel op kunnen brengen?

En dan komt het punt waar ik me zo over verbaas: geen enkel probleem volgens de gemeente, de huren zouden weliswaar "iets" hoger worden maar daarvoor konden degenen die dat niet op konden brengen toch huursubsidie krijgen? (degenen met een iets beter inkomen daar werd maar even niet op in gegaan). En dat vind ik een vreemde redenatie: men weet dat een groot deel van de bewoners de huidige huur al niet zonder huurtoeslag (zoals de huursubsidie tegenwoordig heet) op kan brengen, maar gaat toch woningen bouwen die stukken duurder zijn. Het verschil mag gewoon de belastingbetaler ophoesten zodat de woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars interessante gebouwen neer kunnen zetten waar flink aan verdiend kan gaan worden.

En laat je nu niet door dat "iets" in de luren leggen: het gaat om wel wat meer dan wat ik als "iets" zou durven betitelen. Voor een deel dat al opgeleverd is beginnen de huren bij 480 euro, in een gebouw waarvan de bouw nu net aangekondigt is ligt de laagste huur op 525 euro. En daarvoor komen de mensen dan ook nog in flats (appartementencomplex heet dat tegenwoordig) terwijl het grootste deel van de gesloopte woningen rijtjeshuizen met een voor en achtertuintje waren. Weliswaar klein, maar het overgrote deel van de bewoners voelde zich er best gelukkig, en de afgelopen decennia is er veel aan de woningen gedaan; zoals dubbelglas, centrale verwarming, nieuwe keukens en nieuwe badkamers dus het comfort was in het algemeen redelijk bij de tijd.

Overigens kunnen vooral alleenstaanden met een bijstandsuitkering of alleen een AOW-tje wel eens bedrogen uitkomen: in de huurtoeslagregeling staat ook nog een regel dat bij gezien het inkomen bovenmatige huur het laatste deel van de huurtoeslag beperkt wordt "om te bevorderen dat uitgezien wordt naar een goedkopere woning"(die nu juist voor het merendeel gesloopt zijn). Ik heb zo'n vermoeden dat een huur van 480 euro of meer bij een uitkering van net iets meer dan 800 euro netto wel eens onder die regel zou kunnen vallen en dat die belofte van de gemeente dat iedereen die dat wilde terug kon keren in zijn oude vertrouwde wijk wel eens niet geheel correct kon zijn.

Dat er huizen gebouwd worden die meer kosten dan de bewoners die er gebruik van moeten maken kunnen betalen en dat het verschil vervolgens op de belastingbetaler wordt afgewenteld schijnt normaal te zijn. Toch ben ik benieuwd wat de reactie zou zijn als de gemeente de maaltijd voorziening afschafte en degenen die daarvan afhankelijk zijn naar een sterrenrestaurant verwijst met de mededeling dat het verschil wel uit de WMO bijgepast wordt.

Ik denk eigenlijk dat het lokale huis-aan-huisblad dan wekenlang een extra bijlage zou moeten drukken om de protestbrieven te kunnen plaatsen en dat zelfs de politiek in Den Haag zich er ernstig mee zou gaan bemoeien.

Geen opmerkingen: