dinsdag, februari 13, 2007

Medisch beroepsgeheim?

Het O.M. wilde onderzoek doen naar een aantal sterfgevallen in het Erasmus Medisch Centrum en kan nu door een uitspraak van de Rechtbank in Rotterdam de betreffende medische dossiers inzien. Of dat ook werkelijk gebeurd is even afwachten: het EMC heeft aangekondigt dit tot de hoogste instantie aan te zullen vechten om een principe uitspraak te verkrijgen.

Ik vind het een nogal vreemde toestand: het EMC beroept zich bij het weigeren van inzage in de betreffende dossiers op het medisch beroepsgeheim. Nu dacht ik altijd dat dat medisch beroepsgeheim gericht was op bescherming van de patiënt. Er in dit geval een beroep op doen lijkt mij echter geenszins in het belang van de patiënt. Maar kennelijk denkt het EMC er toch een beroep op te kunnen doen omdat de patiënt geen toestemming heeft gegeven voor die inzage. Dat gaat ook nogal moeilijk nu de patiënt is overleden. Ik verwacht ook niet dat nabestaanden er in dit geval bezwaar tegen zullen hebben, mijn ervaring is dat die in het algemeen juist heel graag willen weten wat er nu eigenlijk gebeurd is.

Kennelijk wordt het medisch beroepsgeheim hier dus niet zozeer gebruikt ter bescherming van de patiënt maar veel meer ter bescherming van de artsen. En dat lijkt mij toch echt niet de bedoeling ervan. Wat mij betreft dus een volledig terechte uitspraak die hopelijk in hoger beroep stand zal houden.

Geen opmerkingen: