vrijdag, februari 16, 2007

Zalm verklaart motie onaanvaardbaar.

Tijdens wat waarschijnlijk zijn laatste debat in de Kamer was kreeg minister Zalm nog een motie aan zijn broek. In het verder in een losse sfeer verlopende debat verklaarde de langszittende minister van Financiën ooit vervolgens de motie onaanvaardbaar en kondigde aan volgende week af te zullen treden.

De VVD, die de, in de parlementaire termologie onbekende, motie van waardering indiende, trok deze hierop in.

Je ziet dat op scholen ook vaak: zo'n laatste week voor het afscheid slaat de jolijt in alle hevigheid toe.

Geen opmerkingen: