maandag, februari 19, 2007

Ziektekostenaftrek.

De laatste dagen ben ik niet echt toegekomen aan het bijhouden van het nieuws en al helemaal niet aan het schrijven van logjes daarover. Reden is dat de jaarlijkse stroom belastingaangifteformulieren/discettes op gang begint te komen. Dankzij de medewerking van het UWV dat waarempel kans zag afgelopen zaterdag eindelijk de jaaropgave in de bus te laten vallen kon ik ook mijn eigen aangifte eindelijk invullen; wel zo prettig gezien mijn eigen huis en een flinke post ziektekosten.

Die ziektekosten zijn trouwens zeker met het nieuwe zorgstelsel een stuk interessanter geworden voor een heleboel mensen. Een hoop mensen die tot nu toe nooit naar de ziektekosten hebben gekeken kunnen dat nu beter maar wel doen.

Een alleenstaande met een inkomen tot circa € 28.500 met een aanvullende verzekering hoeft in veel gevallen verder helemaal geen bijzondere kosten te hebben gemaakt om aan de aftrek toe te komen. Voor een stel waarin een van beiden alleenverdiener is geldt dat al voor ieder gezin dat een inkomen heeft van minder dan € 41.300, voor een tweeverdienersgezin zelfs nog veel hoger.

Een paar voorbeelden: Premie basisverzekering € 1050, aanvullende verzekering € 360, vaste aftrek huisapotheek € 23, inkomensafhankelijke premie 6,5%, drempel 11,5%.

Voorbeeld 1: Alleenstaande, inkomen € 28500: Drempel is dan € 3.277
Aftrekbare kosten: Basisverzekering € 1015 (Hiervoor geldt een vast bedrag, of in werkelijkheid meer - of b.v. door het nemen van een eigen risico (fors) minder - is betaald maakt niet uit: deze post is altijd € 1015 per verzekerde),
aanvullende verzekering € 360, inkomensafhankelijkepremie € 1853,
aftrek huisapotheek € 23 +113% = € 49 (deze post valt onder de specifieke kosten waarover een opslag van 113% gerekend wordt als het (gezamelijk) drempelinkomen niet meer dan € 30.631 is).
Totaal van de aftrekposten € 3.277.

Dat betekend dus dat in dit voorbeeld iedere cent meer die aan ziektekosten wordt uitgegeven een aftrekpost oplevert, is het inkomen lager dan zal sowieso al een aftrekpost ontstaan: naarmate het inkomen lager wordt dalen de kosten immers met 6,5% (de inkomensafhankelijke premie) en de drempel met 11,5%.

Voorbeeld 2: Gezamelijke huishouding, inkomen € 41.300: drempel is dan € 4.749
Aftrekbare kosten: 2x € 1015 voor de basisverzekering = € 2030
2x 360 voor de aanvullende verzekering = € 720
2x 23 voor de huisapotheek (omdat het inkomen boven de € 30.631 ligt geldt niet de verhoging)= € 46
inkomensafhankelijke premie € 1951 (over maximum € 30.015)(NB bij tweeverdieners wordt deze aftrekpost hoger omdat dit maximum geldt over het inkomen per persoon)
Totaal van de aftrekposten € 4.747

Een inkomen dat een fraktie lager is of een minieme andere post ziektekosten is dus al genoeg om een post ziektekostenaftrek te doen ontstaan.

Zeker als je een aanvullende verzekering hebt,wanneer je inkomen onder de genoemde bedragen ligt, wanneer je negatieve inkomensbestanddelen hebt uit b.v. eigen huis of wanneer je nog andere kosten hebt dan de hierboven in de berekening opgenomen posten kan het dus zeer de moeite waard zijn een en ander eens goed na te (laten) kijken en zonodig een belastingformulier/discette in te vullen!

Disclaimer: het bovenstaande is slechts een globaal voorbeeld, in de praktijk zal ieder voor zich de berekening moeten maken aan de hand van de voor hem geldende gegevens en kan de uitkomst afwijken van het hierboven gestelde

Geen opmerkingen: