dinsdag, februari 20, 2007

Ziektekostenkronkel.

In de ziektekostenaftrek zit nog een vreemde kronkel die ik jullie niet wil onthouden. Het bedrag dat voor de ziektekostenaftrek opgevoerd kan worden is voor de basispremie een vast bedrag. Hierop komt de ontvangen zorgtoeslag in mindering, de terug ontvangen noclaim hoeft echter niet in mindering te worden gebracht, kennelijk wordt de gemiddelde noclaimteruggave geacht al in dit bedrag begrepen te zijn.

Dat leidt ertoe dat iemand die het zich kan permitteren een fors eigen risico te nemen en ook zijn noclaim terug krijgt en bijvoorbeeld € 800 premie betaald en € 255 noclaim terugkrijgt uiteindelijk maar € 545 aan premie heeft betaald maar desondanks gewoon € 1015 op kan voeren onder ziektekosten. Nog gekker wordt het als hij wel ziek is geweest en € 500 als eigen risico heeft moeten ophoesten: die kan hij dan ook nog opvoeren als ziektekosten en afhankelijk van wat voor kosten het waren en of zijn inkomen binnen de grenzen daarvoor blijft deze eventueel zelfs ook nog met die 113% verhogen.

Een behoorlijk onlogisch systeem volgens mij. Het zou mij beter lijken de daadwerkelijk betaalde premie te nemen, verminderd met noclaim en zorgtoeslag en vermeerderd met wat in verband met een eigen risico betaald is. Waarna deze post eventueel als dat gewenst zou zijn gemaximeerd zou kunnen worden op die € 1015, maar in ieder geval niet meer kan bedragen dan de werkelijke kosten.

Maar zolang deze regeling zo in elkaar steekt kan ik alleen maar aanbevelen daar voorzover van toepassing je voordeel mee te doen.

Geen opmerkingen: