maandag, april 23, 2007

Lekker simpel.

Vanmorgen was in Goedemorgen Nederland een vrouw te gast die een boek had geschreven over de arbeidsparticipatie van vrouwen. Ze was van mening dat we in Nederland veel hoog opgeleidde vrouwen hebben die veel meer aan het arbeidsproces deel zouden moeten nemen. Dat kon een belangrijke stimulans aan de economie geven en daarmee gelijk de oplossing zijn voor het vergrijzingsprobleem. Op zich vind ik haar redenatie nog zo vreemd niet, het is een beetje eigenaardig veel geld en tijd te besteden aan een studie en er daarna nooit meer iets mee te doen. Zolang de keuze inderdaad een vrije, eigen, keuze blijft zie ik dus geen probleem om die deelname te stimuleren.

Maar vervolgens schoot ze in haar enthousiasme volgens mij toch herhaaldelijk behoorlijk uit de bocht. Zo verkondigde ze dat er tegenwoordig minder kinderen worden geboren dus dat dat geen rem hoeft te zijn, na "een paar jaar" is die drukte voorbij en kun je makkelijk weer buiten de deur gaan werken.

De gastvrouw vroeg zich toch even af hoe het dan zat met andere zaken als kinderopvang en dergelijke, daar moest dan toch ook wel geld voor zijn. Nou dat was geen enkel probleem, we zouden in haar optiek naar een ander onderwijssysteem moeten, zoals in Frankrijk waar kinderen niet tussen de middag thuiskomen en waar ze om een uur of 8-9 naar school gaan en pas aan het eind van de middag weer thuiskomen. Dan kon er gelijk meer aandacht besteedt worden aan andere vakken want op Nederlandse scholen leerden de kinderen eigenlijk alleen schrijven en rekenen. Het personeel voor een dergelijke uitbreiding van schooltijden en vakkenpakket en het extra geld dat daarvoor nodig zou zijn komen volgens haar kennelijk uit de lucht vallen want daar rept ze verder niet over.

En ze had het toch over hoogopgeleidde vrouwen dus die gingen genoeg verdienen om de kinderopvang en huishoudelijke hulp te kunnen betalen: er zijn immers nog genoeg laagopgeleidde vrouwen die met alle genoegen de huishoudelijkte taken en de verzorging van de kinderen zullen overnemen. (met al haar geëmancipeerdheid kwam het trouwens kennelijk toch niet in haar op dat ook laag opgeleidde mannen dat zouden kunnen doen).

En waar gaan die laagopgeleidde, laagbetaalde huishoudende en kinderverzorgende mensen dan de kinderopvang voor hún kinderen en hún huishoudelijke hulp van betalen?

Geen opmerkingen: