dinsdag, april 24, 2007

Ook dat gaat weer lekker.

Ik heb het er al eens over gehad dat de wijk waarin ik woon momenteel helemaal op de schop gaat en dat daarom ook de motorclub moest verhuizen.

Dat is noodzakelijk omdat op het terrein waar nu ons clubgebouw staat (samen met de gebouwen van nog twee verenigingen) woningen gebouwd moeten gaan worden.

De onderhandelingen voor een nieuw clubgebouw slepen zich al jaren voort. Een terrein dat beschikbaar leek bleek dat uiteindelijk niet te zijn, een ander terrein gaf teveel problemen met de omwonenden waarna we uiteindelijk toch weer op het eerste terrein terecht kwamen. De gemeente en de projectontwikkelaar zouden voor een nieuw gebouw zorgen, maar ook dat had de nodige voeten in de aarde. Problemen met de oppervlakte, met de indeling, met bouw en woning toezicht en met de welstandscommissie gooiden keer op keer roet in het eten. Maar uiteindelijk stond alles naar ieders genoegen op tekening.

16 december zouden we de concept gebruiksovereenkomst hebben en in de loop van februari zouden we dan verhuizen. Maar wat er ook kwam: geen gebruiksovereenkomst. En ook dat verhuizen werd wat later. Zoveel later dat de bouwers op 1 april al klaar stonden om de bulldozer door het oude gebouw te jagen, nog voor we de inventaris en dergelijke er zelfs maar uit hadden kunnen halen. Dat hebben we op dat moment kunnen keren, met dank aan de bouwonderneming die het toch wat vreemd vond en alvorens die bulldozer te starten eerst de verenigingen nog maar eens gebeld had, als het aan de gemeente had gelegen had zonder enige bericht naar ons toe de hele boel plat gelegen.

Vorige week woensdag was er weer een vergadering belegd, en nu kwamen er ineens wat vreemde zaken op tafel: er was toegezegd dat het nieuwe gebouw op vergelijkbare voorwaarden betrokken zou kunnen worden. Tot nu toe betaalden we alleen de OZB maar tijdens deze vergadering bleek ineens dat het de bedoeling was dat we nu ook € 1.100 pacht per jaar zouden gaan betalen. Bovendien zouden de kosten van afsluiten en in het nieuwe gebouw aansluiten van nutsvoorzieningen van circa € 900 geheel voor onze rekening moeten komen. En we zouden eind deze week toch echt weg moeten, ondanks de toezegging dat we konden blijven tot het nieuwe gebouw opgeleverd werd.

Er wordt vrijdag een zeecontainer bij het oude clubgebouw gezet die na het weekend naar het nieuwe gebouw wordt gebracht. Maar betrekken kunnen we dat nog niet: de betonvloer moet nog uitharden en pas in week 20 worden dan nog de vloeren e.d. betegeld zodat we op zijn vroegst in week 21 kunnen beginnen met de inrichting.

En ondertussen is de gebruiksovereenkomst er nog steeds niet: nu is toegezegd dat die er binnen een week (vanaf vorige week woensdag) zal zijn. Het lijkt er sterk op dat de gemeente ons gewoon voor het blok wil zetten door eerst het oude gebouw te slopen zodat die gebruiksovereenkomst voor ons een kwestie van slikken of stikken wordt.

Ik kan niet zeggen dat de manier waarop dit afgehandeld wordt een schoonheidsprijs verdiend. En met de extra kosten waarmee men ons nu op wil zadelen begin ik me af te vragen of je als vereniging ook een planschadeverzoek in kunt dienen.

Geen opmerkingen: