woensdag, juli 11, 2007

Warm of koud.

Na het Live Earth concert duiken er toch weer wat wetenschappers op die ondanks de wereldwijde consensus op het laatste wetenschappelijk congres over de klimaatverandering weten te roepen dat het allemaal niet waar is. Volgens hen is de zon gewoon al een tijd heel actief en komt het gewoon daardoor dat het wat warmer is geworden.

Vreemd genoeg bestaat die groep niet zozeer uit deskundigen op het gebied van weer en klimaat maar bestaat die tegenbeweging hoofdzakelijk uit twee klimatologen die in dienst zijn van de olielobby terwijl de rest der gestudeerden in de groep voornamelijk econoom of psychiater zijn.

Volgens hen is de zonneactiviteit op een zeer hoog niveau en is dat gewoon de verklaring voor de hogere temperaturen. Nu klopt die hoge zonneactiviteit inderdaad, maar de invloed daarvan op het klimaat is betrekkelijk gering: tijdens de kleine ijstijd in de zeventiende eeuw (toen de zonneactiviteit laag was)lagen de temperaturen 0,4 tot 0,8 graden lager. De afgelopen eeuw was die activiteit het hoogste van de afgelopen 8000 jaar(volgens andere bronnen 10.000 jaar). Dat zou verantwoordelijk kunnen zijn voor een stijging van 0,1 tot 0,4 graden. De feitelijke stijging is echter veel groter. In de tweede helft van de twintigste eeuw is die activiteit bovendien stabiel en neemt zelfs al 25 jaar geleidelijk af. Dat zou betekenen dat de temperatuur zich ook zou moeten stabiliseren en zelfs dalen. Nu desondanks de temperatuur stijgt geeft dat feitelijk zelfs aan dat het effect van het menselijk handelen nog sterker is dan het in eerste oogopslag lijkt.

Het lijkt er sterk op dat deze groep vooral hun opdrachtgevers blij wil maken met een excuus om vooral door te kunnen gaan met CO2 spuien en zich daarbij niet te zeer wenst te laten hinderen door zoiets banaals als de waarheid.

Ik heb diverse bronnen geraadpleegd, het voert te ver al die linkjes hier neer te zetten.Een goede samenvatting van het een en ander is echter HIER te vinden(pdf bestand). Eén van de eerste hoofdstukken (getiteld "In het kort" en te vinden op pagina 5) vat het een en ander kort en bondig samen.

(Met dank aan Opa Buiswater die mij met zijn logje op het bestaan van die tegenbeweging wees)

Geen opmerkingen: