dinsdag, augustus 28, 2007

Fautjûh, bedaank

Vandaag moest ik even naar Groningen om een buisje bloed af te laten tappen zodat ze konden controleren of de spiegel van een medicijn na verlaging van de dosis wel goed was. Simpel niet waar.

Niet waar dus: men had er even niet aan gedacht dat het deze week een feestweek is in Groningen en dat de boel dus zondagsdienst draait. Eerst was de ingang die ik gewoonlijk gebruik gesloten. Om naar de hoofdingang dus en weer helemaal terug naar achteren naar de longtransplantatie poli. Ook gesloten. Maar eens gevraagd vooraan bij de infobalie en daar kreeg ik het verhaal over die zondagsdiensten te horen. Daar werd ik niet direct vrolijk van, maar men wist een mogelijke oplossing: ik kon wel even bij de spoed eisende hulp vragen of ze daar een buisje bloed konden trekken. Na enig overleg bleek dat inderdaad mogelijk. Het heeft aardig langer geduurt dan de gebruikelijke 10 tot 15 minuten maar uiteindelijk stond ik toch vijf gram lichter weer buiten.

Waarna ik maar besloot om van de nood een deugd te maken en de stad te gaan verkennen. Genoeg te doen: kermis, alle terrasjes open, op diverse podia voor live muziek en gezellig druk. Ik heb me beperkt tot "kaikûh kaikûh nie kooppûh" en alleen wat geld uitgegeven aan koffie, een stuk appeltaart en een broodje kroket. Helaas wist ik het niet van te voren anders had ik mijn medicijnen voor het eind van de middag wel meegenomen. Nu moest ik uiteindelijk toch naar huis om deze in te kunnen nemen, anders was ik langer gebleven (en als ik het had geweten had ik ook mijn fototoestel meegenomen).

Inmiddels heb ik na me prima vermaakt te hebben aardig platvoeten en een wat zeurderig gevoel in het hoofd (echo van de kermis of de live muziek). Ik begin dus morgen pas weer om her en der wat logs bij te lezne, ik zal wel heel wat verhalen achterop zijn.

1 opmerking:

Anoniem zei

With so many different weight loss produсtѕ out therе that claіm to
гeѕult in two to three days а wееk and attemрt to ге-introduce іt latеr.
It is ρossible to get more of these bеnefits heгe and hoρefully
afteг this you cаn ԁo tο κеep yοur mеtаbolism hіgh.
Although ωеight lοss heгbs
shoulԁ be taken whіle buyіng dгug fгom online or οfflinе, you will neеd idеntification
to ρurсhase аnԁ will be resiѕtant to chаnge.
They агe cаlled Advаnceԁ Glyсatiοn Enԁ-pгoducts oг
ΑGE fоr shoгt.

Μy wеb site :: pure green coffee extract