donderdag, oktober 11, 2007

Rolbevestigend.

Ik zag net een spotje van de politie. Ter promotie van de landelijke politiedag. Daarin werd een aantal taken genoemd van de politie waarvoor mensen werden gezocht. Mensen die met behulp van compositietekeningen in beeld worden gebracht. Mannen en vrouwen, verschillende etnische achtergrond, iedereen is welkom.

Prima natuurlijk, de roep om meer blauw op straat is nog lang niet verstomd.

Maar waarom moet dat spotje dan zo opgezet worden dat voor uitvoerende taken mannen gezocht lijken te worden en voor de meer hulpverlenende en zorgende taken vrouwen?

Waarom moet dit nu weer zo rolbevestigend?

Geen opmerkingen: