vrijdag, oktober 12, 2007

Scherpe timing.

Luttele uren na het bericht over een steekincident op een Amsterdamse school waarbij een dode te betreuren viel lag het wekelijkse huis-aan-huisblad in de bus waarvan de inhoud, naast wat lokaal nieuws, voornamelijk bestaat uit berichten en informatie van de gemeente.

Met deze week als grootste kop op de voorpagina "Help, een mes in de klas". Nogal wrang gezien het gebeurde eerder die dag, dat vandaag ook nog gevolgd werd door een nieuw incident op een Rotterdamse school waarbij twee gewonden vielen, maar wel een bewijs dat het een probleem is dat steeds ernstiger vormen aanneemt en waarmee ook in Friesland serieus rekening wordt gehouden.

Het artikel ging over de presentatie van de map "Grensoverschrijdend gedrag" van het Arrondisementaal Platform Jeugdcriminaliteit. Deze map wordt, na in eerste instantie in en voor Smallingerland te zijn ontwikkeld, nu aangeboden aan alle scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland.

De map moet de scholen een handvat bieden voor wat te doen als er sprake is van - of een vermoeden van - diefstal, vernieling, geweld, bedreiging, wapens, vuurwerk of sexuele intimidatie op school. De map is ontstaan uit een samenwerking van de gemeente, politie, MOS en de scholen die sinds 2002 bestaat en waaruit een groot aantal regelmatig terugkerende vragen naar voren kwam als "Wanneer moet het zorgteam en wanneer de politie worden ingeschakeld?". De map biedt een algemeen stappenplan , wetteksten en achtergrondinformatie die de scholen op dit gebied moeten ondersteunen en een leidraad bieden.

Later bleek er ook van buiten Smallingerland vraag naar de map te zijn. Reden om hem in een nieuw jasje te steken en uit te breiden met onderwerpen als cyberpesten, loverboys, huiselijk geweld en radicalisme. Waarna hij nu dus aangeboden wordt aan scholen in de hele provincie.

Niet omdat de scholen in Friesland nu zo vreselijk onveilig zijn: de steekincidenten hebben bijvoorbeeld dit jaar allemaal in de Randstad of net daarbuiten plaatsgevonden, maar vooral om de scholen ook veilig te houden. Want ook Friesland is niet immuun voor de ontwikkelingen die nu in de Randstad te constateren vallen.

Het blijft een bedenkelijke ontwikkeling dat leerlingen het normaal of nodig vinden om wapens mee naar school te nemen. Temeer daar uit onderzoek naar het veiligheidsgevoel van leerlingen bleek dat weliswaar de meerderheid in Friesland met plezier naar school gaat en zich daar veilig voelt, maar ook dat gemiddeld acht leerlingen zich onveilig voelen als één leerling een wapen mee neemt naar school.

Of deze map deze ontwikkeling kan keren weet ik niet. Maar in het kader van "niet geschoten is altijd mis" ben ik toch blij met dit initiatief, dat wat mij betreft best tot buiten Friesland mag worden uitgebreid. Erger zal het er niet door worden en al remt het de ontwikkeling alleen maar en voorkomt het maar een beperkt deel van de ellende dan is het wat mij betreft een goed, hoewel misschien nog voor verbetering vatbaar, project.

Geen opmerkingen: