dinsdag, november 20, 2007

Compensatie? -2-

Er werd bij Radar door de betreffende organisaties nog een tweede argument genoemd: als zo'n boom omviel dan ontstond er een open plek die binnen de kortste keren door tientallen jonge boompjes opgevuld zou worden die de CO2 die uit de overleden boom vrijkomt heel snel weer opnemen.

Klinkt redelijk. In een natuurlijk bos gaat het nog op ook. De bossen die zij aanleggen zijn echter verre van natuurlijk. Ten eerste is alles wat er staat van dezelfde leeftijd waardoor alles ook in een korte periode volgroeid zal zijn en weer ten onder zal gaan.

Een ander punt is dat een van de organisaties op hun site het een en ander omschrijft als "bosbouwprojecten". Nu zijn bosbouwprojecten meestal mono-cultures met allemaal dezelfde bomen. Waarbij om het risico bij bosbranden te beperken de ondergroei in hat algemeen rigoureus wordt verwijderd. Dat beperkt niet alleen de CO2 opname maar ook de kans op natuurlijke verjonging. Bovendien worden bij het uithalen van bomen in het kapstadium ook materialen aan het bos onttrokken wat uiteindelijk de bodem verarmt en daarmee toch een beperking zet op die duurzaamheid.

De andere organisatie investeert ook in minder vervuilende vormen van energie en beschermd en hersteld bos. Klinkt ook weer goed. Natuurlijk is het van belang om te voorkomen dat nog meer (oer)bos verloren gaat. Het voorkomen van verdere schade lijkt me echter niet echt een compensatie voor al aangerichte schade. Als ik een vlieg doodsla kan ik dan zeggen dat ik dat gecompenseerd heb als ik de tweede vlieg laat leven?

Dat herbebossen dan? Herbebossen is uiteraard ook prima. De ontbossing is echter vaak ontstaan door behoefte aan grond voor landbouw. Die behoefte blijft bestaan, dat stuk dat je aan de ene kant herbebost wordt een eindje verderop net zo snel (en in verband met de bevolkingstoename waarschijnlijk nog iets meer ook) weer platgebrand. Je bent dus in feite niet bezig de uitstoot in Europa te compenseren maar de ontbossing ter plaatse. Bovendien geldt ook hier weer dat het herstellen van aangerichte schade op de ene plaats toch moeilijk gezien kan worden als compensatie voor schade die elders op dat moment wordt aangericht.

Het opmerkelijkste bij die organisatie vind ik echter dat ze stellen dat de winsten uit die bossen (dus toch weer produktiebos?) gebruik moeten worden voor uitbreiding. Die winsten moeten dan komen uit exploitatie van het bos (FSC-hout) en uit TOERISME!

Nou dat compenseert dan lekker. Hoe denken ze dat die toeristen in die ontwikkelingslanden gaan komen? Op de fiets?

En dan is er altijd nog het ruimteprobleem: een bekend automerk biedt kopers compensatie voor 1 jaar CO2 uitstoot. Daarvoor moeten dan 60 bomen worden geplant. Als we dat voor alle auto's voor de volledige levensduur gaan doen blijft er weinig ruimte over om nog mensen te laten wonen en voedsel te verbouwen. En dan moeten we aan alle andere soorten energieverbruik die CO2 uitstoot veroorzaken nog beginnen.

Begrijp me niet verkeerd: ik heb niets tegen herstel, bescherming en aanplant van bossen. Het voorkomen van verdere achteruitgang is nooit verkeerd.

Maar noem dat alsjeblieft geen compensatie. Dat zet mensen maar op het verkeerde been waardoor ze gaan denken dat ze ongestoord verder kunnen gaan zoals ze dat altijd al doen zolang ze maar genoeg bomen laten planten.

Geen opmerkingen: