donderdag, december 13, 2007

Familiebedrijf -23-

Nadat ze wat opdrachten aan de rest van het team hadden gegeven, zoals het onderzoeken van een eventuele familieband tussen de Loes en de man die zelfmoord had gepleegd, besloten ze dat het ondertussen hoog tijd was om eerst maar even te gaan ontbijten.

Op het moment dat ze het ontbijt afsloten met een kop koffie en ondertussen de zaak doorspraken kwam een van de mensen van de Technische Recherche naar ze toe. “Ik heb een stapel papieren die we onderin die weekendtas aantroffen op Uw bureau gelegd. We hebben van alles vingerafdrukken genomen, maar de uitslag daarvan kan nog even op zich laten wachten”. De Bruin stond op en dronk nog snel zijn kopje leeg. Daarna wenkte hij naar Sanders: “Kom op, laten we maar eens gaan kijken wat we hebben”.

Op het bureau troffen ze een stapel dossieromslagen aan met papieren. Ze bleken diverse zaken te bevatten: wat polissen van autoverzekering, ziektekostenverzekering en dergelijke. Een album met jeugdfoto’s. Sanders schoof een volgend stuk onder de neus van de Bruin. “Dit is interessanter, een levensverzekering van een kwart miljoen met als eerste begunstigde de echtgenote”. De Bruin knikte. Zei toen “dit lijkt me niet het soort papieren dat je inpakt als je van plan bent zelfmoord te plegen. Ik had daar toch al mijn twijfels bij en die worden alleen maar sterker”.

Het volgende stuk was nog interessanter: een testament. Opvallend was dat er met potlood diverse aantekeningen waren gemaakt in de kantlijn. Bij meerdere clausules stond een “W” in de kantlijn, bij enkele “Verv”. De Bruin wees op een clausule die met een agressieve haal was doorgestreept, eveneens met “Verv” in de kantlijn. “Dat is een clausule die bij overlijden van Merlijn de huwelijkse voorwaarden opheft. Schijnt gebruikelijk te zijn om niet te veel successierechten te moeten betalen. Ik denk dat we de notaris moeten vragen in hoeverre die wijzigingen zijn doorgevoerd en wat die precies behelzen”. Sanders knikte, schoof toen een agenda naar voren. “Op de dag na het overlijden van Margreet staat “Not/overdr”, dat zal wel die overdracht van de aandelen aan Margreet betreffen”. De Bruin dacht hardop na: “maar alleen overdracht is doorgestreept, lijkt er op dat hij er wel heen is geweest. Gisteren staat er ook weer “Not.” in vermeldt en om 5 uur “ApC voor L”. “Asperientjes voor Loes? “ vroeg Sanders zich hardop af. De Bruin bromde “Jammer dat we haar al naar huis hebben laten brengen, dat zullen we Loes moeten vragen”.

Op dat moment ging de telefoon. De Bruin luisterde even, zei “Dan komen we wel even daarheen”en hing op. Hij pakte zijn jas van de stoel, schoof die weer naar het bureau en riep naar Sanders “Wat sta je daar nu te staan, de dokter heeft iets ontdekt en wil ons dat laten zien, hij vond het te belangrijk om tot het eindrapport te wachten”. Sanders rukte zijn jas van de kapstok en zette de achtervolging in op zijn chef die al bij de lift stond.Ook deze aflevering is buiten de WoW's om geschreven. En nog steeds geldt dat iedere overeenkomst met bestaande personen of voorvallen op toeval berust. © Frans54

Geen opmerkingen: