zaterdag, december 15, 2007

Vreemd.

Je zou toch denken dat ministers, staatssecretarissen, directeuren en nieuwslezers (of hun tekstschrijvers) fatsoenlijk Nederlands kunnen spreken.

Toch duiken er met enige regelmatigheid uitspraken op die nergens op slaan en die dan ook nog door allerlei figuren prompt worden overgenomen.

Was het eerst de constructie "om te voorkomen dat niet ...." (waarmee men dus het tegenovergestelde zei van wat men bedoelde) die opgang maakte, de afgelopen drie dagen viel een ander kromme constructie mij meerdere keren op: "Men moet zich wel beseffen dat ...." of "men moet zich wel begrijpen dat ....". Kom nou toch mensen, dat woordje "zich" hoort daar in het geheel niet in thuis en is om voor mij onduidelijke redenen kennelijk over komen waaien uit de uitdrukking "Men moet zich wel realiseren dat ....".

Engelse kreten, vooral op (computer) technisch gebied, daar kan ik tot op zekere hoogte nog mee leven, maar dergelijke verbasteringen kunnen mij behoorlijk storen en mijn aandacht flink afleiden van waar het eigenlijk om gaat.

Geen opmerkingen: